erfgoedobject

Eclectisch burgerhuis

bouwkundig element
ID
305089
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305089

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Eclectisch burgerhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Burgerhuis in de rij, volgens een jaartalsteen in de geveltop in 1912 opgetrokken voor de uit Borgerhout afkomstige familie Van de Wiel-Storms. Na de kort daaropvolgende dood van Leonard Van de Wiel, die volgens de kadastrale bronnen oorspronkelijk mecanicien was van beroep, hield zijn weduwe in het nieuwe pand een winkel open. De ontwerper of aannemer van de rijwoning is niet gekend. Van het oorspronkelijke winkelwoonhuis met houten winkelpui op de begane grond en een centrale, één travee brede rechthoekige houten erker op de verdieping, zijn in 1931 de benedenverdiepingen aangepast in op de oorspronkelijke gevel aansluitende materialen, waarbij ook het deur- en vensterschrijnwerk vervangen werd. Deze wijzigingen in een afwijkende, eclectische stijl hebben de oorspronkelijke art-nouveau-inslag in de vormgeving verzwakt.

De drie traveeën brede en evenveel bouwlagen hoge, op een uit 1931 daterende blauwe hardstenen plint rustende rijwoning heeft een lijstgevel in roomkleurige Silezische brikken, verlevendigd met decoratieve dubbele grijze banden. Om en om geplaatst accentueren de tweekleurige bakstenen ook de getoogde gevelopeningen, die op de hoeken geaccentueerd zijn met schouderstukken uit blauwe hardsteen, in het uit 1931 daterende parement op de begane grond versierd met opvallende, uitgelengde trapeziumvormige sluitstenen. De gevel is bijkomend geleed door decoratieve banden in blauwe hardsteen ter hoogte van de uit hetzelfde materiaal vervaardigde vensterdorpels. Het entablement is begrensd met een smalle waterlijst en de fries versierd met overhoekse, tweekleurige geledingen. Het met rechthoekige natuurleien en twee geschubde motieven gedekte pseudomansardedak is onderbroken door een centraal standvenster, gevat tussen postamenten op bolvormige consoles uit blauwe hardsteen die een golvend topstuk met twee dekstenen dragen. Onder dit topstuk bevindt zich een tegelpaneel met een geglazuurde jaartalsteen "1912". Lijstgevel en dakrand zijn afgewerkt met een naar bestaand model vervangen houten kroonlijst.

De begane grond heeft een voor het enkelhuis typerende asymmetrische compositie met links een smalle toegangstravee, geflankeerd door twee venstertraveeën met guillotineramen. Een gevelbrede, vijf traveeën brede gebogen erker uit witte steen, toegevoegd in 1931 en rustend op twee voluutconsoles, legt het accent op de eerste verdieping. De vijf smalle vensteropeningen hebben in de borstweringen en fries verdiepte panelen met reliëfversieringen, en op de vensterposten gestileerde guirlandes. De erker fungeert als basis voor het balkon van de tweede verdieping met in de centrale travee een vensterdeur, aan beide zijden geflankeerd door smallere vensteropeningen. Het balkon is besloten met een verzorgde smeedijzeren balustrade met driehoekige en cirkelmotieven.

Het in 1931 vervangen houten deur- en vensterschrijnwerk is integraal en gaaf bewaard. Bij de aanpassing van de beglazing zijn de oudere glas-in-loodramen bewaard, met inbegrip van de verzorgde exemplaren in het driehoekige deur- en het bovenlicht, voorzien van blauw- en geelkleurige geometrische en florale motieven.

Het pand heeft een klassieke enkelhuisindeling met op de begane grond naast de inkomhal een enfilade van ontvangstkamer/salon en eetkamer, achteraan een aangepaste, gevelbrede woonkamer, en in de achterbouw een keuken geflankeerd door een veranda, die uitgeeft op een kleine koer. In het interieur is de fraaie wand- en plafondafwerking met kleurrijke en verzorgde sjabloon- en plafondschilderingen in een eclectische of een op de Wiener Secession geïnspireerde art-nouveaustijl bewaard (trappenhal en begane grond), alsook het houten schrijnwerk met geëtst glas, glas in lood of geschilderde houtimitatie, de marmeren schouwmantels, en de vloeren in hout, terrazzo, of met tegel- en balatumbekleding. In de kamer tegen de straat is in 1931 een verzorgde marmeren sierschouw in art-decostijl toegevoegd, voorzien van zwarte marmeren vloer met getrapte hoeken. Mogelijk was het oorspronkelijk ingericht met meerdere huurkwartieren.

  • Kadasterarchief Antwerpen, Kadastrale leggers, Deurne 5, Sectie B, 2016.
  • Kadasterarchief Antwerpen, Mutatieschetsen, Deurne 5, Sectie B, 1912/16 bis.
  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 329#7282.

Auteurs: Van Severen, Elke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Eclectisch burgerhuis [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305089 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Antwerpen

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.