erfgoedobject

Eenheidsbebouwing met werkplaats in eclectische stijl

bouwkundig element
ID
305113
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305113

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eenheidsbebouwing van drie meergezinswoningen in eclectische stijl, met een achter het nummer 8 gelegen werkplaats met inrij. De panden zijn in 1915 als vroegste bebouwing in de straat opgetrokken door de bouwmaatschappij die ook instond voor het trekken en verkavelen van de Knyffstraat en de parallelle Basseliers- en Ravelsbergstraat, maar welke door het ontbreken van de gegevens in de kadastrale legger niet kon worden geïdentificeerd. De werkplaats was in de naoorlogse periode achtereenvolgens in gebruik als visverwerkingsbedrijf, orgelmakerij, een werkplaats voor de vervaardiging van "Teddy Bears", en vanaf 1950 tot minstens 1977 als een plastiekverwerkingsatelier.

In de overwegend naoorlogse, twee bouwlagen hoge gevelwanden van conventionele en bescheiden burgerhuizen wijkt deze oudste en hogere bebouwing met meergezinswoningen zowel typologisch, stilistisch als in materiaalgebruik af.

De gekoppelde, drie bouwlagen hoge en in zijn geheel zeven traveeën brede meergezinswoningen onder een met pannen gedekt zadeldak waarvan de nok evenwijdig aan de straat georiënteerd is, zijn vormgegeven als twee in zowel gevelindeling als ornamentiek identieke, twee traveeën brede rijhuizen (nummers 4 en 6), links geflankeerd door een brede poorttravee voor de achterliggende werkplaats en een in gevelindeling aan de nummers 4 en 6 gespiegelde woning (nummer 8). Rustend op een sterk geprofileerde plint uit blauwe hardsteen met zware sokkel en waterlijst, waarin ook de vensterdorpels op de begane grond opgenomen zijn, is de gevel opgebouwd uit Silezische brikken in kruisverband, verlevendigd met speklagen in witte natuursteen. Witte natuursteen is ook aangewend voor de poortomlijsting, de waterlijsten, de met diamantkoppen versierde sluitstenen, de balustrades in de borstweringen, de kraagstenen van de postamenten, en de ornamenten in de fries. Blauwe hardsteen is, behoudens voor de plint, ook toegepast voor de dorpels en de doorlopende dorpellijsten.

Axiaal opgebouwd zijn de lijstgevels met korfboogvormige openingen horizontaal geleed door witte natuurstenen cordonlijsten, en op de eerste verdieping (nummer 8) of beide verdiepingen (nummers 4 en 6) ook door doorlopende blauwe hardstenen dorpellijsten. De gevels tonen de voor het enkelhuis typerende asymmetrische compositie, gekenmerkt door een smalle toegangstravee en een hier risaliterende brede venstertravee.

De borstweringen op de verdiepingen hebben in de nummers 4 en 6 balusters in witte natuursteen, en in het nummer 8 verdiepte panelen (eerste verdieping) of geprofileerde bakstenen borstweringen (tweede verdieping). De risaliterende poorttravee van het nummer 8 met licht vooruitspringende witte natuurstenen omlijsting is op de verdieping gevat tussen kolossale postamenten op fraaie voluutvormige en sterk geprofileerde kraagstenen, bekroond door brede witte natuurstenen consoles die mee de kroonlijst dragen. Het geheel is beëindigd met een door een geprofileerde sierlijst afgelijnde fries geritmeerd door rechthoekige witte natuurstenen diamantkoppen, verticaal opgedeeld door opvallende voluutconsoles met schijfmotieven en kraagstenen, die mee de houten gekorniste en met tandlijst versierde kroonlijst schragen.

Het verzorgde en thans wit geschilderde houten deur- en vensterschrijnwerk bleef behouden op de begane grond van het nummer 8 en de bovenverdieping van het nummer 4, gekenmerkt door met fijne roeden in een rasterpatroon verdeelde bovenlichten die op de begane grond ingevuld zijn met reliëfglas. De toegangsdeur en poortvleugels van het nummer 8 zijn onder de geprofileerde kroon- en tandlijst verfraaid met paneelwerk en centraal geopend met rechthoekige deurlichten voorzien van rood geschilderd metalen roosters met gestileerde florale motieven en rozenknoppen. De gietijzeren voetenschrapers in de plint zijn verwijderd. De verzorgde blauwe hardstenen stootstenen aan de inrij van het nummer 8 zijn daarentegen wel bewaard.

De begane grond van het nummer 8 was zeker vanaf 1950 naast de gemeenschappelijke traphal ingenomen door twee burelen, met in de achterbouw twee woonruimten en op de langs de poorttoegang bereikbare koer twee toiletten, een eerder opgedeeld en tot werkplaats omgevormd magazijn, en tegen de scheidsmuur achteraan een werkplaats. Over de indeling van de meergezinswoningen zijn geen archiefbescheiden voorhanden, maar verondersteld kan worden dat deze oorspronkelijk één wooneenheid per verdieping telden, de klassieke enkelhuisindeling volgend, met naast de in de toegangstravee gesitueerde gemeenschappelijke traphal telkens twee of meerder kamers in enfilade, in het nummer 8 met een bijkomende kamer boven de poorttravee, en in de achterbouw de keuken, wc en/of het pomphuis.

  • Kadasterarchief Antwerpen, Kadastrale leggers Antwerpen, afdeling XXXII (Deurne), 1124.
  • Kadasterarchief Antwerpen, Mutatieschetsen Antwerpen, afdeling XXXII (Deurne), 1915/42.
  • Stadsarchief Antwerpen, Milieuvergunningen, 1112#83, 1112#2552, 1112#2356, 1112#2557, 1112#5309 & 1112#2778.

Auteurs: Van Severen, Elke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Eenheidsbebouwing met werkplaats in eclectische stijl [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305113 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Antwerpen

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.