erfgoedobject

Prefab kleuterschool

bouwkundig element
ID
305117
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305117

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Prefab kleuterschool
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Prefab kleuterschool naar ontwerp van bureelhoofd-tekenaar L. Dua uit 1961 namens de Dienst voor gebouwen van Deurne. De lokalen werden op 3 december 1962 geopend. Uitvoerend aannemer was N. Lieckens & Zonen, gevestigd aan de Leopoldplaats 16 Koningshooikt. In 1964-1966 zijn vergrotingswerken uitgevoerd met een extra refter-speelzaal. In 1972 is het complex opnieuw uitgebreid met twee lokalen met sanitair, keuken en een extra bergplaats, opnieuw naar ontwerp van L. Dua en uitgevoerd door aannemer O. De Meyer uit Destelbergen. Daarna is het geheel in 1994 een laatste keer vergroot met nog één lokaal.

Context

De oprichting van een prefab kleuterschool in het midden van de omstreeks 1955-1956 aangelegde woonwijk "Bisschoppenhof" past in een gemeentelijke inhaalbeweging inzake de bouw van kleuter- en lagere scholen in de periode 1953-1972. De gemeente Deurne wilde het tekort aan dergelijke infrastructuur sinds 1950 opvangen, met als doel een goed vertakt netwerk van scholen over haar grondgebied. De lokalen waren opgetrokken als semi-permanente gebouwen voor de kindertuin Bisschoppenhof, met een garantie van minimum 25 jaar.

De bouwvoorwaarden geven aan dat de uitvoerend aannemer voor de constructie kon kiezen uit drie types van prefab-elementen: silexpanelen gevat tussen constructiepijlers; of geplooide staalplaten en tot slot gebakeliseerde (met coating) houten panelen, met buitenwanden in sandwich-houtpanelen, waarvan de buitenzijde bekleed moest worden met gebakeliseerd hout. Blijkbaar is gekozen voor deze laatste optie.

Exterieur

Het schoolcomplex bevindt zich aan de oostelijke, smal toelopende zijde van het Bisschoppenhofpark, net ten zuiden van de Maria De Heeltstraat. Het geheel bestaat uit een homogene cluster van één bouwlaag hoge klaslokalen onder plat dak, harmonisch ingeplant in de parkomgeving.

Gesitueerd aan westelijke zijde van het geheel, is het oorspronkelijk schoolgebouw ontworpen als een waaiervormige constructie met lager uitgewerkte zeshoekige kern (hal), waarin drie gelijkwaardige balkvormige klaslokalen zijn ingeklemd met omlopend voetpad in betontegels. Voor de constructie lijkt gebruik gemaakt van een betonnen sokkel / vloerwelfsels met onderaan ruimte voor verluchting. Hout is aangewend voor de vensterpartijen, panelen en dakafwerking, wellicht metalen vakwerkliggers voor de draagstructuur en metselwerk voor de zijmuren. De klaslokalen zijn zijwaarts geopend met grote houten vensterpartijen, die onderling gescheiden zijn door eveneens houten elementen ter ondersteuning van het dak en die verder afgewerkt zijn met sandwichpanelen: onderaan vlak en boven als lattenstructuur. Het vensterschrijnwerk is vierdelig opgevat met een kantelend en een opendraaiend raam en twee vaste delen, terwijl de toegang is uitgerust met een tweedelige inkomdeur. De verschillende uitbreidingen aan oostelijke zijde hebben het waaiervormige basisconcept enigszins afgezwakt maar zijn qua materiaalgebruik en opzet identiek aan het basisconcept.

Het oorspronkelijk uitzicht met houten schrijnwerk is grotendeels bewaard gebleven, maar de oorspronkelijke toegangsdeur is vervangen.

Interieur

In het oorspronkelijke schoolgebouw leidt de zuidwestelijk georiënteerde toegang tot een quasi driehoekige centrale hal van waaruit drie even grote klaslokalen ontsloten zijn. Tussenin zitten een aantal dienstlokalen: een lavatory (zuidoosten) en verder een lokaal voor het bestuur en een keuken (noord). Verder is binnenin tegen het noordoostelijke klaslokaal een bergplaats ongericht, waardoor dit lokaal, anders dan de twee andere, quasi volledig buiten de zeshoekige kern staat. Aan oostelijke zijde sluit het oude schoolensemble aan op een speelzaal-refter uit 1964-1966, met smalle verbindingsgang die ingedeeld is met bergplaats en sanitair en verder een bijkomende vestiaire en inkomhal huisvest. Daarnaast is nog een L-vormige aanbouw met stookkelder uit 1972, waar in de oksel een toegang met hal en vestiaire geschikt is, noordwaarts aansluitend op een keldertrap, die de stookkelder bedient en waarrond een sanitaire ruimte (toegankelijk vanaf de hal), een bureau (later gewijzigd tot keuken) geschikt zijn. Aan oostelijke zijde twee klaslokalen. Tegen de zuidelijke klas en toegankelijk vanaf de vestiaire nog een bergplaats. De L-vorm is wellicht in 1994 verder uitgebreid met een extra lokaal in de oksel.

De klaslokalen waren voorzien met stalen plaat- en buismeubelen, onder meer geleverd door de firma Tubax n.v., uit de Mechelsesteenweg te Vilvoorde. Verder was het interieur uitgerust met nagelvaste kasten, gasradiatoren en TL-verlichting.

  • Rijksarchief Beveren, PAA 651, Schoolgebouwen, nummers 3089, 3091 en 2092.
  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 326#14510 tot 326#14513.
  • DEVOCHT K. 1996: Het Levende Deurne, 67, 68, 90.

Auteurs: Van den Borne, Steven
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Prefab kleuterschool [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305117 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Antwerpen

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.