erfgoedobject

Ontginningsweg Heihoek

landschappelijk element
ID: 305120   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305120

Beschrijving

Van op de Kasteeldreef naar Blaasveld splitst een onverharde zijweg naar het zuiden af. De weg loopt kaarsrecht en biedt open zichten op de omliggende akkers om te eindigen bij de Mechelsesteenweg. De weg vervolgt aan de overkant van de steenweg als een verharde baan die naar de Kapel Onze-Lieve-Vrouw Gedurige Bijstand leidt en vervolgens als onverharde Langedreef tot aan Grote Heide. Deze weg wordt reeds afgebeeld op de 18de-eeuwse Kaart van Villaret en de Kabinetskaart van de Ferraris als monumentale dreef die rechtdoor loopt naar het zuiden tot aan Grote Heide. De Poppkaart bevestigt het belang van deze weg die hier wordt weergegeven als brede dreef met parallelle zomerwegen aan weerszijden. De topografische kaart van Vandermaelen duidt deze weg aan als 'Avenue'. Deze landbouwweg vormt een relict van het historisch drevennetwerk dat aangelegd was op en rondom het kasteeldomein Blaasveld en de verbinding maakte met de oorspronkelijke heide, het vroegere veldgebied en het broek. Deze weg zorgde voor een belangrijke rechtstreekse verbinding tussen het kasteel en het gehucht 'Kleyne Heyde' en het meer zuidelijk gelegen 'Groote Heyde'. Daarenboven gaf de weg aansluiting op de 'Grand Chemin de Dendermonde à Malines', een van de belangrijkste verbindingsstraten, in 1729 vermeld als 'de Mechelse baen te Blaesvelt'. De loodrechte positie van deze weg op de Grote Heide doet vermoeden dat de dreef in oorsprong een ontginningsweg was voor het in cultuur brengen van het ten zuiden gelegen heidegebied. Haaks op deze ontginningsas liggen nog enkele zijassen zoals de straat Grote Heide en enkele onverharde wegen die voor een verdere opdeling in ontginningsblokken zorgden.

  • Kaart van Villaret, Institut National de l’Information Géographique et Forestière, Sint-Mande (France), CH 292, uitgegeven 1745, schaal 1:14.400.
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
  • De DECKER K. 1989, Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen, Willebroek.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Ontginningsweg Heihoek [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305120 (Geraadpleegd op 21-09-2020)