erfgoedobject

Burgerhuis in cottagestijl

bouwkundig element
ID
305126
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305126

Juridische gevolgen

Beschrijving

Burgerhuis in cottagestijl, in 1930 gebouwd voor Antonius Cops-Hanssen, landmeter bij het kadaster, door de Antwerpse bouwpromotor S.A. Entreprises Immobilières, Financières et Commerciales. Deze maatschappij verkavelde in de jaren 1930 grote delen van Deurne-Zuid en realiseerde in de omgeving van het Boekenbergpark en Te Boelaerpark tientallen woningen voor particuliere opdrachtgevers. Van de woning bleef geen bouwdossier bewaard, waardoor de identiteit van de architect zich vooralsnog niet laat achterhalen. Het nagenoeg identieke burgerhuis Muggenberglei 228 is een ontwerp van dezelfde bouwmeester.

Opgetrokken in een pittoreske bouwstijl vertegenwoordigt deze cottagewoning de vrij conventionele smaak van de burgerij na de Eerste Wereldoorlog. Ze behoort tot de oudste bebouwing langs de Muggenberglei en sluit qua bouwhoogte en schaal aan bij de andere burgerhuizen in de gevelwand. Met haar verzorgde stijl en als één van slechts drie bewaarde cottagewoningen langs de Muggenberglei onderscheidt de woning Cops zich echter in het straatbeeld.

Met een gevelbreedte van twee ongelijke traveeën, en horizontaal geleed door muurbanden en een houten kroonlijst, omvat het burgerhuis een souterrain met garage en twee bouwlagen onder een pseudomansarde met vernieuwd rensdak. Rustend op een plint van blauwe hardsteen, kreeg de lijstgevel een verzorgd bruinrood baksteenparement in kruisverband met dubbel gedagstreepte voeg, decoratief gecombineerd met halfsteens rechtopgesteld metselwerk voor de erkerborstweringen. Witte natuursteen werd contrasterend aangewend voor onder meer muurbanden, vensterdorpels, lateien, posten, tussendorpels, en de erkerbasis met console. De portiekmuren werden afgewerkt in witte simili-pierre met imitatievoegen, thans overschilderd. Het pittoreske karakter eigen aan de cottagearchitectuur berust verder op de onregelmatige volumeopbouw, de variatie in rechthoekige muuropeningen, het gebruik van houten pseudo-vakwerkbouw onder de kroonlijst en in de geveltop, de kleine roedeverdelingen in het schrijnwerk, en in details als het leien portiekdakje met kroonlijst.

De asymmetrische gevelcompositie legt de klemtoon op de brede venstertravee in risaliet. Strikt axiaal van opzet wordt deze travee benadrukt door een over twee bouwlagen opklimmende driezijdige erker met drie vensters per bouwlaag. Een op twee houten consoles dragende mijtervormige geveltop met ver uitkragende daklijst, en met een drielicht als dakraam, bekroont de erker. In het souterrain een centrale garagepoort met twee deurvleugels, bereikbaar via een inrit met gecementeerde keermuren gedekt in blauwe hardsteen. Zeven treden boven het maaiveld zet de smalle toegangstravee aan met een klein portiek, waarvan de halfronde portiekboog wordt gedragen door twee dikbuikige witstenen zuiltjes op vierkante hardstenen posten. De verdieping telt een klein vierkant venster. Een met hout omlijst dakvenster en een sobere kroonlijst met schrotenbodem beëindigen de travee.

Van het originele houten schrijnwerk bleven de tweevleugelige garagepoort en de voordeur met bovenlicht bewaard, beide voorzien van ruiten in gehamerd glas. De voordeur behield ook haar elegante, symmetrisch uitgewerkte smeedijzeren deurrooster. Van de vensters zijn de oorspronkelijke draairamen met fijne roedeverdeling in de bovenlichten vervangen door nieuwe houten ramen, met herneming van de kleine roedeverdeling. Van de voortuinafsluiting bleven de smeedijzeren zijhekken en de hardstenen posten behouden.

De oorspronkelijke plattegrond is niet op basis van bouwplannen te reconstrueren. Globaal moet de indeling hebben beantwoord aan de klassieke typologie van het burgerhuis: een hoofdvolume met woon- en slaapvertrekken; een achterbouw waarin secundaire ruimten als keuken, toilet en pompplaats zijn ondergebracht; en een zijdelings ingeplante inkom- en traphal die het geheel ontsluit.

  • Kadasterarchief Antwerpen, Leggers Deurne, Afdeling VI, Sectie B, artikels 1938 en 2764.
  • Kadasterarchief Antwerpen, Mutatieschetsen Deurne, Afdeling VI, Sectie B, 1930/53.

Bron     : -
Auteurs :  Bisschops, Tim
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis in cottagestijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305126 (Geraadpleegd op )