erfgoedobject

Laat-modernistische woning

bouwkundig element
ID
305177
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305177

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoekwoning in laat-modernistische stijl, gebouwd naar ontwerp van Charles Hoing uit 1965 op de hoek van de Victor De Langhestraat en de Jozef Libertstraat. Het echtpaar Houben-Embrechts betrok toen een pand in de Jan Olieslagersstraat 31 in Deurne.

Charles Hoing is gekend als bedrijfsarchitect van de American Petroleum Company, met administratieve zetel in Antwerpen, Frankrijklei 101 en vestiging op Petroleum Zuid. Voor dit bedrijf tekende hij in 1946 onder meer een kantoorgebouw en twee laadeilanden. Buiten de realisatie aan de Victor De Langhestraat zijn van hem vooralsnog geen ontwerpen voor burgerhuizen bekend.

Exterieur

Het pand sluit aan bij de twee bouwlagen hoge, eenvoudige interbellum- of naoorlogse bebouwing onder plat dak met voortuin in beide straten, waar het zich als hoekwoning onderscheidt door zijn progressieve gevelkarakter. De omhaagde en beplante voortuin met lage betonnen afsluiting is nog aanwezig.

Een voorontwerp van 23.04.1964 ging nog uit van een drie bouwlagen hoge bel-etagewoning met inkomportaal uiterst rechts aan de zijde Victor De Langhestraat en een garagetoegang in de Jozef Libertstraat. Blijkbaar is nadien beslist om slechts twee niveaus hoog te bouwen, waarbij garagetoegang en inkomportaal gekoppeld werden aan de zijde Victor De Langhestraat.

De goedgekeurde ontwerpplannen tonen een vrij gesloten balkvormig volume bepaald door een contrastrijke gevelafwerking. Voor de constructie is gebruik gemaakt van gewapend beton voor vloeren en dakplaat en metselwerk voor de dragende muren. De twee bouwlagen hoge gevels onder plat dak kregen een betonframe in combinatie met dragend en invulmetselwerk in grijsbruine parementsteen in platvol gevoegd halfsteens verband en ter hoogte van de bovenbouw een invulling met kunstmatige witte steen. Gekenmerkt door een evenwicht tussen horizontale en verticale delen en evenwaardig ontworpen gevels, kreeg de woning een gedrongen bakstenen sokkel, afgelijnd door een ‘zwevende’ betonlijst. In de bovenbouw maakt een gedeeltelijk open gevelscherm van kunststenen platen en smalle bakstenen muurdelen, enerzijds de verbinding met de hoger uitgewerkte buurwoningen terwijl ze anderzijds de lager gelegen dakrand en onderliggende betonlijst verhullen.

Op de begane grond zijde Victor De Langhestraat creëert een vooruit geplaatste dwarse baksteenmuur, in afwijkende rode kleurstelling een afscheiding tussen de garagepoort en het terugwijkende inkomportaal, dat zijdelings is opengewerkt met een groot koud geplaatst venster en verder voorzien is van een vlakke toegangsdeur met horizontale greep en bovenlicht. Voor het overige zijn de voor- en zijgevels vrij massief opgevat, slechts opengewerkt door een ruim woonkamervenster op de verdieping en verder geordonneerd met smalle staande vensters of verticale spleten, afgelijnd door slanke betonkolommen of uitgespaard tussen de baksteen- en natuursteenstroken. Het aluminium vensterschrijnwerk lijkt nog gedeeltelijk bewaard, maar de houten garagepoort is vervangen door een sectionaalpoort.

Interieur

De architect kiest voor een eigenzinnige interieurindeling met centraal trappenhuis aan de inkom, waarrond rechts de garage en aan de zijgevel links twee slaapkamers geschikt zijn. Op de verdieping ontsluit een centrale overloop de verschillende vertrekken. Links de living over de volledige bouwdiepte; op het middenplan achteraan de keuken met aansluitend terras; aan de straat een slaapkamer en een afzonderlijk toegankelijke badkamer.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 627#22467 en 627#23122.

Auteurs: Van den Borne, Steven
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Laat-modernistische woning [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305177 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Antwerpen

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.