Zwarte knotpopulier als hoekboom

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Brakel
Deelgemeente Zegelsem
Straat Burreken
Locatie Burreken zonder nummer (Brakel)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • 2017 inventarisatie houtige beplantingen met erfgoedwaarde (Onbepaald).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Typologiehoekbomen, knotbomen, veteraanbomen
Contextweilanden
SoortPopulus nigra (zwarte populier)

Beschrijving

De knotboom van zwarte populier te Zegelsem is één van de weinig bekende locaties met zwarte populier in Vlaanderen. De knotboom staat op de hoek van een weiland, langs een voetweg die uitkomt op Burreken. Deze hoekboom is een beeldbepalend object langs de weg. De knotbomenrij van zwarte populieren is één van de zeldzaamste inheemse boomsoorten in Vlaanderen omdat hij sinds de tweede helft van de 18de eeuw bijna volledig door de Canadapopulier (bastaard van zwarte populier met de Noord-Amerikaanse Populus deltoides) is vervangen. Er zijn slechts vijf locaties in Oost-Vlaanderen gekend (Michelbeke, Zegelsem, Elst, Oosterzele en Sint-Denijs-Boekel). Elke plaats van voorkomen heeft daarom een belangrijke natuurwetenschappelijke (genetische) waarde. De knotbomenrij vervult een veelheid aan cultuurhistorisch waardevolle functies (markering perceelsgrens, brandhoutproductie, vastleggen beekoever) en legt getuigenis af van een belangrijke traditionele beheersvorm uit het verleden, namelijk het knotten.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert

Datum tekst: 2017

Relaties

maakt deel uit van Zegelsem

Zegelsem (Brakel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.