erfgoedobject

Hoogstamboomgaard met veekeringshaag

landschappelijk element
ID
305204
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305204

Beschrijving

Ten oosten van een langgestrekte hoeve, ligt op de hoek van de Kleine Kruisstraat en de Sleersenveldweg een traditionele hoogstamboomgaard omhaagd met een geschoren haag van éénstijlige meidoorn (Crataegus monogyna).

Hoogstamboomgaarden hebben een hoge ecologische en natuurwaarde, ze zijn een bijzonder aantrekkelijke leefomgeving voor vele plant- en diersoorten. Vooral de combinatie met extensief beheerd grasland is interessant voor de natuur.


Bron     : DE MAEGD C. & VAN DEN BOSSCHE H. 2003: Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Limburg. Deel 1: Gingelom, Halen, Herk-de-Stad, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Brussel, Agentschap RO-Vlaanderen. Onroerend Erfgoed.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, van den Bossche, Herman
Datum  :


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Langgestrekte hoeve

  • Is deel van
    Herk-de-Stad


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Hoogstamboomgaard met veekeringshaag [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305204 (Geraadpleegd op )