erfgoedobject

Parallelweg naar Klein Broek

landschappelijk element
ID: 305205   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305205

Beschrijving

Waar de Schotelveldstraat een bocht maakt naar het westen, loopt de weg als half verharde dreef rechtdoor. De dreef is langs weerszijden beplant met een rij opgaande beuken, zowel rode als gewone beuk. De dreef markeert in dit bosperceel de weg naar het Klein Broek en komt uit bij een tweede dwarse beukendreef die naar 't Fonteintje leidt. Op de Kabinetskaart van de Ferraris wordt het tracé van deze dreef reeds afgebeeld als een voetweg die recht over de akkers naar het broek leidt, parallel met de hoofdweg. Ter hoogte van het broek kruist deze weg de administratieve grens tussen Brabant en Mechelen. Op de 19de-eeuwse Poppkaart wordt de weg aangeduid als 'Langveldwegel' die evenwijdig loopt met de Schotelveldstraat. De aanplant van de beukendreef gebeurde vermoedelijk pas in het begin van de 20ste eeuw. Via dit tracé bood een voetweg oorspronkelijk een kortere alternatieve route naar het broekgebied. Deze parallelweg bleef in gebruik en kreeg uiteindelijk een meer statig karakter dan de oorspronkelijke weg, getuige de inrichting als dreef.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Parallelweg naar Klein Broek [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305205 (Geraadpleegd op 03-07-2020)