Holle weg Parhofstraat

inventaris landschappelijk erfgoed \ landschapsatlas relict \ landschapsatlaselement

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Aarschot
Deelgemeente Gelrode
Straat Parhofstraat
Locatie Parhofstraat (Aarschot)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie vaststelling Wijngaardberg (2017 - 2018).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict Wijngaardberg en het landbouwgebied tot aan de Parhof

Deze vaststelling is geldig sinds 25-09-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze holle weg helt af naar de Holsbeeksesteenweg en bevindt zich in het noordoosten van de heuvel. De onverharde weg heeft een kronkelende vorm en loopt tussen verscheidene akkers. De beplanting langs de taluds bestaan voornamelijk uit gemengd hakhout zoals hazelaar, robinia en esdoorn. Parallel met deze weg loopt een tweede onverharde holle weg die uitkomt op een veldwegel en hier weer aansluit op de eerste holle weg.

Net zoals in groeves werd ijzerzandsteen soms in holle wegen verzameld. In de wanden van de Parhofstraat is de ijzersteen duidelijk zichtbaar, deze werd vermoedelijk plaatselijk ontgonnen. Beide wegen worden als holle weg afgebeeld op de Villaretkaart (1745-1748) en zijn ook zichtbaar op latere historische kaarten. Op de 19de-eeuwse Poppkaart wordt de Parhofstraat aangeduid als ‘Holle straat’. Vanuit het dorp Gelrode leiden meerdere parallelle holle wegen de heuvelflank op. Deze wegen verbonden het dorp met de hoger gelegen akkercomplexen en geraakten sterk geërodeerd ten gevolge van het intensief gebruik. De parallelweg gaf toegang tot de landbouwpercelen genaamd 'Steenheuvel' en bood mogelijk een alternatief voor de sterk geërodeerde en moeilijk toegankelijke hoofdweg in de winter.

  • Kaart van Villaret, Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1745-1748, Institut National de l’Information Géographique et Forestière-Saint-Mandé (France), CH 292, schaal 1:14.400
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.

Bron: -

Auteurs: De Kuyper, Noor & Verdurmen, Inge

Datum tekst: 2017

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gelrode

Gelrode (Aarschot)

maakt deel uit van Wijngaardberg en het landbouwgebied tot aan de Parhof

Gelrode (Aarschot), Nieuwrode (Holsbeek), Wezemaal (Rotselaar)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.