erfgoedobject

Gekandelaarde populier als grens- en hoekboom

landschappelijk element
ID
305227
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305227

Beschrijving

Een indrukwekkende gekandelaarde populier is aangeplant bij de grens tussen Hamme en Brussegem. De inplanting van de boom is volgens de 19de-eeuwse Popp-kaart ook uitgevoerd in de hoek van een kadastraal perceel. Op de huidige kadasterkaart, na uitvoering van een ruilverkaveling, heeft de boom zijn eigen perceeltje toegewezen gekregen.

  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.

Bron     : -
Auteurs :  Van der Linden, Geert
Datum  : 2017

Aanvullende informatie

De boom markeert enerzijds de gemeentegrens tussen Hamme en Brussegem en door de solitaire groeiplaats in een open agrarisch landschap is hij ook een baken in de omgeving. De boom ondersteunt ook het landelijk karakter in de Vlaamse rand rond Brussel. Het gaat om een uitzonderlijk hoog geknotte zwarte populier (Populus nigra) met een stamomtrek van 4m89 (op 19 april 2019 gemeten op een hoogte van 1m50) met een afgezette stam op ongeveer 13m hoogte. De boomhoogte bedraagt iets minder dan 20m. De boom heeft een volledig holle stam en moet als een zogenaamde veteraanboom worden beschouwd. Niettemin verkeert de populier in goede conditie gezien de ganse boom vitale houtopslag vertoont. De Kluysenstraat is ter hoogte van de boom verhard met een betonnen rijspoor. De perceelstructuur rond de boom is gewijzigd door de ruilverkaveling Bollebeek, uitgevoerd in de periode 1998-2002. Rond de boom is een kleine kavel afgebakend.

De zwarte populier was oorspronkelijk ook een hoekboom tussen twee akkerlandpercelen. De bewering dat deze boom het laatste exemplaar is van een voormalige randbeplanting rondom een weide kan niet bevestigd worden. Op luchtfoto’s van voor de ruilverkaveling, noch op historisch-topografische kaarten is er immers overige beplanting te bespeuren. Vandaag is de boom vooral een markante boom in een open omgeving, langs de gemeentegrens tussen Hamme en Brussegem. Vermoedelijk is de boom pas geknot nadat er stormschade of bliksemschade in de kruin is opgetreden, maar meer details daarover, behalve dat dit al meer dan 50 jaar geleden zou zijn gebeurd, zijn voorlopig niet achterhaald.

De boom heeft een specifieke groeivorm en een uitzonderlijke stamomtrek. De zwarte populier behoort tot de omvangrijkste exemplaren van deze soort in Vlaanderen. De standplaats langs de gemeentegrens tussen Hamme en Brussegem en op de hoek van een twee akkerlandpercelen getuigt van een historische waarde als grensmarkering. Bovendien is de boom een zeldzame vertegenwoordiger van deze soort in Vlaanderen.

Auteurs : Himpe, Koen
Datum: 19-04-2019

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gekandelaarde populier als grens- en hoekboom [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305227 (Geraadpleegd op 14-05-2021)