Hoogstamboomgaard met veekeringshaag van de hoeve Kloosterhof

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Teuven
Straat Kloosterhofstraat
Locatie Kloosterhofstraat 34 (Voeren)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Voeren (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Voeren (geografische inventarisatie: 01-01-1992 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve Kloosterhof: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 28-05-2003.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Gulpvallei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Gulpvallei met omgeving

Deze bescherming was geldig van 21-12-2017 tot 20-12-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Grote hoogstamboomgaard bij een hoeve, oorspronkelijk een stichting van de abdij van Sinnich, die in 1892 na brand heropgebouwd werd. Op de Kabinetskaart van de Ferraris (1771-1777) waren de percelen bij de hoeve reeds hoogstamboomgaard, dit beeld bleef op latere topografische kaarten bewaard. Vanaf de kaarten van midden de 19de eeuw was het volledige blok in gebruik als hoogstamboomgaard.

De met meidoornhagen omzoomde hoogstamboomgaard bevindt zich ten noorden en oosten van de hoevegebouwen. De geschoren meidoornhagen langs de perceelsgrenzen zijn aangeplant als veekering. De fruitbomen op het noordelijke perceel zijn slechts fragmentair bewaard. Het oostelijke perceel van de hoogstamboomgaard werd gedeeltelijk opnieuw met jonge fruitbomen in vierkantsverband beplant.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • SCHLUSMANS F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Bron: -

Auteurs: Michiels, Marijke & Vanmaele, Nele

Datum tekst: 2017

Relaties

maakt deel uit van Gulpvallei met omgeving

Remersdaal, Teuven (Voeren)

maakt deel uit van Teuven

Teuven (Voeren)

is gerelateerd aan Bomenrij van paardenkastanje en linde

Kloosterhofstraat 32-34 (Voeren)

is gerelateerd aan Hoeve Kloosterhof

Kloosterhofstraat 34, Voeren (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.