erfgoedobject

Hoogstamboomgaard met veekeringshaag van de hoeve Kloosterhof

landschappelijk element
ID
305350
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305350

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve Kloosterhof: omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Gulpvallei met omgeving
  Deze bescherming was geldig van tot

 • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Gulpvallei met omgeving
  Deze bescherming was geldig van tot

Beschrijving

Grote hoogstamboomgaard bij een hoeve, oorspronkelijk een stichting van de abdij van Sinnich, die in 1892 na brand heropgebouwd werd. Op de Kabinetskaart van de Ferraris (1771-1777) waren de percelen bij de hoeve reeds hoogstamboomgaard, dit beeld bleef op latere topografische kaarten bewaard. Vanaf de kaarten van midden de 19de eeuw was het volledige blok in gebruik als hoogstamboomgaard.

De met meidoornhagen omzoomde hoogstamboomgaard bevindt zich ten noorden en oosten van de hoevegebouwen. De geschoren meidoornhagen langs de perceelsgrenzen zijn aangeplant als veekering. De fruitbomen op het noordelijke perceel zijn slechts fragmentair bewaard. Het oostelijke perceel van de hoogstamboomgaard werd gedeeltelijk opnieuw met jonge fruitbomen in vierkantsverband beplant.

 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • SCHLUSMANS F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Vanmaele, Nele; Michiels, Marijke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is deel van
  Gulpvallei met omgeving

 • Is deel van
  Teuven

 • Is gerelateerd aan
  Bomenrij van paardenkastanje en linde

 • Is gerelateerd aan
  Hoeve Kloosterhof


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoogstamboomgaard met veekeringshaag van de hoeve Kloosterhof [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305350 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.