erfgoedobject

Hoogstamboomgaard met veekeringshaag van de hoeve Kloosterhof

landschappelijk element
ID: 305350   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305350

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve Kloosterhof: omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 28-05-2003

 • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Gulpvallei met omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2018

 • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Gulpvallei met omgeving
  Deze bescherming was geldig van 21-12-2017 tot 20-12-2018

Beschrijving

Grote hoogstamboomgaard bij een hoeve, oorspronkelijk een stichting van de abdij van Sinnich, die in 1892 na brand heropgebouwd werd. Op de Kabinetskaart van de Ferraris (1771-1777) waren de percelen bij de hoeve reeds hoogstamboomgaard, dit beeld bleef op latere topografische kaarten bewaard. Vanaf de kaarten van midden de 19de eeuw was het volledige blok in gebruik als hoogstamboomgaard.

De met meidoornhagen omzoomde hoogstamboomgaard bevindt zich ten noorden en oosten van de hoevegebouwen. De geschoren meidoornhagen langs de perceelsgrenzen zijn aangeplant als veekering. De fruitbomen op het noordelijke perceel zijn slechts fragmentair bewaard. Het oostelijke perceel van de hoogstamboomgaard werd gedeeltelijk opnieuw met jonge fruitbomen in vierkantsverband beplant.

 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • SCHLUSMANS F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.

Bron     : -
Auteurs :  Michiels, Marijke, Vanmaele, Nele
Datum  : 2017


Relaties

 • Is deel van
  Gulpvallei met omgeving

 • Is deel van
  Teuven

 • Is gerelateerd aan
  Bomenrij van paardenkastanje en linde

 • Is gerelateerd aan
  Hoeve Kloosterhof

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoogstamboomgaard met veekeringshaag van de hoeve Kloosterhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305350 (Geraadpleegd op 12-08-2020)