erfgoedobject

Knotbomenrij van zwarte populier

landschappelijk element
ID: 305371   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305371

Beschrijving

De knotbomenrij met drie zwarte populieren te Michelbeke is één van de weinig bekende locaties met zwarte populier in Vlaanderen. De knotbomenrij, op het moment van de inventarisatie (2017) bestaande uit drie zwarte populieren (Populus nigra), staat langs de Nederpoorterij. Deze bomen hebben respectievelijk een knothoogte van 1 meter. De grootste stamomtrek bedraagt 3,3 meter (gemeten op 0,50 meter hoogte, opname in 2017). De knotbomenrij is een beeldbepalend object op het talud, langs de holle weg. De knotbomenrij van zwarte populieren is één van de zeldzaamste inheemse boomsoorten in Vlaanderen omdat hij sinds de tweede helft van de 18de eeuw bijna volledig door de Canadapopulier (bastaard van zwarte populier met de Noord-Amerikaanse Populus deltoides) is vervangen. Er zijn slechts vijf locaties in Oost-Vlaanderen gekend (Michelbeke, Zegelsem, Elst, Oosterzele en Sint-Denijs-Boekel). Elke plaats van voorkomen heeft daarom een belangrijke natuurwetenschappelijke (genetische) waarde. De knotbomenrij vervult een veelheid aan cultuurhistorisch waardevolle functies (markering perceelsgrens, brandhoutproductie, vastleggen beekoever) en legt getuigenis af van een belangrijke traditionele beheersvorm uit het verleden, namelijk het knotten.


Bron     : -
Auteurs :  Van der Linden, Geert
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Knotbomenrij van zwarte populier [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305371 (Geraadpleegd op 05-12-2019)