erfgoedobject

Burgerhuis naar ontwerp van M. De Boeck

bouwkundig element
ID
305376
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305376

Beschrijving

Burgerhuis gebouwd volgens een bouwaanvraag van 1956 naar ontwerp van architect M. De Boeck (Asse) in opdracht van Lucien De Graaf. De woning werd in 1958 geregistreerd in het kadaster. De architect liet de woning vormelijk aansluiten bij de links aanpalende, modernistisch getinte woning (nummer 65), die ontworpen werd door de lokale architect Jean De Roy op het einde van het interbellum.

Burgerhuis van drie traveeën en tweeënhalve bouwlaag onder een zadeldak (nok evenwijdig aan de straat). De lijstgevel wordt afgelijnd door een aan één zijde gebogen, vernieuwde kroonlijst. Oranje baksteenparement in halfsteensverband op een plint van bruine geglazuurde tegels, afgelijnd met blauwe hardsteen, in de basis doorbroken door kleine rechthoekige keldervensters.

De gevel wordt verlevendigd door een uitkragend, afgerond gevelvlak op de bovenverdiepingen, voorzien van twee ronde vensters in de deurtravee. De linkertravee is geopend door een ladderraam, gevat in een verdiepte, rondboogomlijsting en ingevuld met decoratief glas in lood onderbroken door brede lateien afgewerkt met geglazuurde tegels. De rechthoekige vensters met hardstenen lekdrempels bewaren hun houten schrijnwerk, dat verfraaid is met getorste tussenstijlen en regels. Verdiepte, houten rondboogdeur ingevuld met decoratief melkglas, gevat in een getrapte omlijsting.

Het onderkelderde burgerhuis is volgens de bouwplannen opgevat als een traditioneel enkelhuis. Op de gelijkvloerse verdieping bevinden zich rechts de ontvangstkamer en achterliggende eetkamer, die geflankeerd worden door de hal met daarachter het trappenhuis, de keuken en een was- en schotelhuis. Op de bovenverdieping waren drie slaapkamers en een badkamer voorzien.

  • Gemeentearchief Merchtem, Bouwvergunningen, 1956/43.
  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Merchtem, afdeling II (Merchtem), 1958/71.

Bron     : -
Auteurs :  Verhelst, Julie
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis naar ontwerp van M. De Boeck [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305376 (Geraadpleegd op )