erfgoedobject

Standbeeld van baron Emmanuel Vanderlinden d’ Hooghvorst

bouwkundig element
ID
305445
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305445

Juridische gevolgen

Beschrijving

Het standbeeld van baron Emmanuel Vander Linden d’Hooghvorst, burgemeester van Meise van 1807 tot 1866 en van Wolvertem in 1814-1836, werd opgericht in 1893 op het plein ten zuiden van de Sint-Martinuskerk en ingehuldigd op 24 september van dat jaar. Bronzen beeld van de baron in het uniform van inspecteur-generaal, naar een ontwerp van 'J. (Jean-André 1823-1902) Laumans 1893' en gegoten door de 'Cie des Bronzes/ Bruxelles', zie inscripties. De baron speelde een grote rol in de revolutie van 1830, maar ook op het lokale vlak had hij een belangrijke inbreng. Zo liet hij zijn kasteel, het oorspronkelijke Hof van Meise, in 1818 afbreken en heropbouwen om werk te verschaffen. Talrijke werken van openbaar nut werden uitgevoerd en de 'Kasteeldreef' naar Grimbergen langs het Drijtorenhof werd aangelegd. Toen in 1826 32 huizen rondom de kerk door brand werden vernield of beschadigd liet hij op eigen kosten de woningen heropbouwen of herstellen.

Het beeld staat op een hoge geprofileerde sokkel in blauwe hardsteen en wordt omgeven door een uitgewerkt ijzeren hek. De voorzijde (zuidzijde) van de sokkel bevat het wapenschild van de baron met de leuze Espoir et courage en zijn naam met geboorte- en sterftejaar 1781-1866. Aan de westzijde: Lid van het voorloopig Staatsbestuur/ van België/ 1830-1831/ Generaal Bevelhebber/ der Burgerwacht van de Stad Brussel/ en Oppergeneraal - Opzichter/ van alle der Burgerwachten van België / 1830-1866/ Burgemeester der gemeente Meysse/ gedurende 59 jaren/ 1807-1866/ Groot Lint van Leopolds Order/ Vereerd met het Yzeren Kruis/ Commandeur, Officier en Ridder/ van verschillige buitenlandsche Orders. De oostzijde bevat dezelfde tekst in het Frans. De tekst aan de noordzijde vermeldt de namen van de burgemeester en schepenen.

  • HEYVAERT J. 2005: Meise. Van oorsprong tot 1940, Meise, 335-337.
  • S.N. 2000: Wandelgids Meise. Witherenpad, Meise.

Bron     : -
Auteurs :  Kennes, Hilde, Van Damme, Marjolijn
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Standbeeld van baron Emmanuel Vanderlinden d’ Hooghvorst [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305445 (Geraadpleegd op )