Regionalistische villa naar ontwerp van Luc Viérin

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Meise
Deelgemeente Meise
Straat Schapenbaan
Locatie Schapenbaan 10, Meise (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Meise (geografische herinventarisatie: 04-02-2015 - 31-03-2016).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Monumentale villa in regionalistische stijl naar een ontwerp van de Brugse architect Luc Viérin, in 1956 kadastraal geregistreerd als huis met lustgrond in eigendom van 'Mij Burgerlijke Societé Immobilière de Valorisation Sival'. Ruime omringende tuin met aan de straat houten hek tussen twee bakstenen hekpijlers waarop links een gevelsteen met vermelding 'Luc. Vierin/ arc Brugge/ A. Cottyn/ aannemer'.

Baksteenbouw van één bouwlaag onder overkragende zadeldaken met felrode tichels of daktegels. Het centrale hoofdvolume telt zes traveeën en is op de nokeinden voorzien van uitgewerkte schoorstenen, waardoor de zijgevels voorkomen als verhoogde tuitgevels. De straatgevel wordt gemarkeerd door twee ruime tuitvormige dakvensters en rechts een haaks uitspringende kapel (?), zie vormgeving en bekronend ijzeren kruis, gekenmerkt door een driezijdige sluiting. Het geheel wordt geopend door beluikte, rechthoekige vensters en een steekboogdeur in een witstenen entablementomlijsting. Aflijnende houten kroonlijst op modillons. Het uitzicht van de lagere aanbouwen links en rechts van het hoofdvolume sluit hierbij aan.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten, Meise, afdeling I (Meise), 1956/55.

Bron: -

Auteurs: Kennes, Hilde & Van Damme, Marjolijn

Datum tekst: 2018

Relaties

maakt deel uit van Meise

Meise (Meise)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.