's Herenweg

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Meise
Deelgemeente Meise
Straat 's Herenweg

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Meise (geografische herinventarisatie: 04-02-2015 - 31-03-2016).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De 's Herenweg vormt de hoofdas van het gehucht Sint-Brixius-Rode. Deze weg vertrekt in het centrum met bij het begin de inplanting van de parochiekerk en het ertegenover gelegen Hof ter Kercke, dat aan de basis lag van de ontwikkeling van Rode. Even ten zuiden van het centrum buigt hij af in zuidoostelijke richting en vormt een vrij rechte verbinding met de Kapellebaan die op haar beurt verbinding geeft met het centrum van Meise. Dit gedeelte is zo goed als onbebouwd en verloopt nog steeds doorheen een landelijke context.

De huidige situatie verschilt nauwelijks van de 18de-eeuwse Ferrariskaart waar de bebouwing voornamelijk bestond uit de kerk en het ertegenover gelegen Hof Ter Kercke met enkele kleinere hoeven en/of woningen ten zuiden van de kerk. Voorbij de bocht in zuidoostelijke richting was de straat volledig onbebouwd en verliep ze doorheen akkergebied.

Bron: -

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2018

Relaties

maakt deel uit van Sint-Brixius-Rode

Meise (Meise)

omvat Boerenburgerhuis

's Herenweg 13, Meise (Vlaams-Brabant)

omvat Gesloten hoeve Hof te Rode, later Ter Kercke

's Herenweg 11, Birrebeekstraat 1, Meise (Vlaams-Brabant)

omvat Kapel Onze-Lieve-Vrouw

's Herenweg zonder nummer, Meise (Vlaams-Brabant)

omvat Parochiekerk Sint-Brixius

's Herenweg zonder nummer, Meise (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.