Boerenwoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Meise
Deelgemeente Wolvertem
Straat Driesstraat
Locatie Driesstraat 117, Meise (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Meise (geografische herinventarisatie: 04-02-2015 - 31-03-2016).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Typologieboerenwoningen
Datering18de eeuw

Beschrijving

Boerenwoning als rest van een ruime hoeve die op 19de-eeuws kaartmateriaal staat weergegeven met een U-vormige inplanting, geopend naar het noordoosten. De hoeve is gelegen op de Wolvertemse Dries en wordt volgens de literatuur ’t Hof ter Nood genoemd. Op de Vandermaelenkaart staat ze aangeduid als Hof ter Noot. Volgens Lefèvre was boven de deur oorspronkelijk het jaartal 1775 te lezen, vandaag overpleisterd. Van de schuur zou volgens dezelfde bron enkel de schuurdeur bewaard zijn met daarboven het jaartal 1776. Op het kadaster wordt in 1906 een gedeeltelijke reconstructie van het geheel geregistreerd in eigendom van landbouwer Jan Gierts. Inmiddels zijn de bijgebouwen sterk gerenoveerd en gedeeltelijk afgesplitst.

De in kern tot de 18de eeuw opklimmende woning is een haaks op de straat ingeplant volume van zeven traveeën en één bouwlaag onder een pannen zadeldak tussen aandaken met vlechtingen en top- en schouderstukken. Verankerde baksteenbouw waarvan de zuidoostgevel, oorspronkelijk gericht naar het erf, met schijnvoegen is gecementeerd. De steekboogvormige muuropeningen kregen nieuw schrijnwerk. Aflijnende houten kroonlijst op modillons. In de achtergevel bleven voor zover zichtbaar kalkzandstenen omlijstingen bewaard. De zuidwestelijke zijgevel werd gecementeerd in de top. De resterende dienstgebouwen werden aangepast, net als het aanpalende nummer 121 dat oorspronkelijk mogelijk de schuur van de hoeve uitmaakte.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten, Meise, afdeling II (Wolvertem), 1906/109.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
  • LEFEVRE J., VERHASSELT L. & T’KINT J. 1978: Geschiedenis van Wolvertem, Affligem, 638.

Bron: -

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2018

Relaties

maakt deel uit van Wolvertem

Wolvertem (Meise)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.