Kapel van 1881, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Meise
Deelgemeente Wolvertem
Straat Mangelschotsstraat
Locatie Mangelschotsstraat zonder nummer, Meise (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Meise (geografische herinventarisatie: 04-02-2015 - 31-03-2016).

Juridische gevolgen

Beschrijving

De schuin ten opzichte van de straat ingeplante kapel werd opgericht door Josephina Mangelschots en de familie Lauwers in 1881, zie gedenkplaatje en jaartal op de gevel. Pas in 1888 werd ze kadastraal geregistreerd als nouvelle construction in eigendom van Ludovicus Desiderius Lauwers. Een hardstenen gevelplaatje in de linkse zijgevel met vermelding Verbouwd 1987 verwijst naar een toenmalige verbouwing. Volgens een buurtbewoner werd het portaal dat tot de stoeprand reikte, ingekort en werd de voorgevel heropgebouwd, zie ook de bouwnaad in de zijgevels.

Baksteenbouw op polygonale plattegrond voorafgegaan door een rechthoekig portaal, beide onder zinken bedaking met bekronend ijzeren kruis en piron. Vooraan is het dak overkragend en voorzien van een uitgewerkt windbord. Gecementeerde plint. Verdiepte rechthoekige deur onder rondboogbovenlicht met bewaarde ijzeren roeden met stermotief en centraal rozet. Op de archivolt geschilderd opschrift O.L.V. van Lourdes – Bid voor ons. Metalen vleugeldeur met gelijkaardige rozetten. Ingebouwd wijwatervat links van de deur en oculus in de top. Koor met blind rondboogvenster en spitsboogvenster met ijzeren roeden, beide in een witgeschilderde omlijsting. Interieur uitgewerkt als imitatie Lourdesgrot afgesloten door een sierlijk uitgewerkt ijzeren hek met vermelding Wees gegroet Maria.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten, Meise, afdeling II (Wolvertem), 1888/61.
  • Mondelinge informatie verkregen van een buurtbewoner (25 juni 2018).

Bron: -

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2018

Relaties

maakt deel uit van Wolvertem

Wolvertem (Meise)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.