Merchtemsesteenweg

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Meise
Deelgemeente Wolvertem
Straat Merchtemsesteenweg

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Meise (geografische herinventarisatie: 04-02-2015 - 31-03-2016).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Belangrijke uitvalsweg, vertrekkend vanaf het Gemeenteplein in het centrum van Wolvertem met verder verloop in westelijke richting naar Merchtem. In het centrum wordt de straat gekenmerkt door een eenvoudige, voornamelijk 20ste-eeuwse basisbebouwing van dorpswoningen en burgerhuizen, zoals de nummers 70-72, in 1904 kadastraal geregistreerd als reconstruction totale in eigendom van Joannes Baptiste Puttemans-Cools, weduwe en kinderen, landbouwer in Wolvertem. Voortgaande op oude prentkaarten was de straat in het centrum eertijds gekarakteriseerd door kleinschalige dorpswoningen.

Verder verwijderd van het centrum is ze schaarser bebouwd en verloopt ze doorheen een landelijke omgeving tot de grens met Merchtem waar ze overgaat in de Wolvertemsesteenweg. Op basis van historisch kaartmateriaal kan gesteld worden dat de baan, op het centrum na, zo goed als onbebouwd bleef tot het einde van de 19de eeuw.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten, Meise, afdeling II (Wolvertem), 1904/20 (nummers 70-72).
  • Topografische kaarten van België, Derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1889-1900, schaal 1:20.000.

Bron: -

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2017

Relaties

maakt deel uit van Wolvertem

Wolvertem (Meise)

omvat Boerenwoning

Merchtemsesteenweg 26, Meise (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuis

Merchtemsesteenweg 116, Meise (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuis

Merchtemsesteenweg 15-19, Meise (Vlaams-Brabant)

omvat Dorpswoning met oude kern

Merchtemsesteenweg 21, Meise (Vlaams-Brabant)

omvat Hoeve Molenhof

Merchtemsesteenweg 172, Meise (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.