erfgoedobject

Gemeenteschool met onderwijzerswoning

bouwkundig element
ID
305501
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305501

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gehucht Rossem
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

In oorsprong gemengde gemeenteschool, later (vanaf 1913) gemeentelijke jongensschool, met onderwijzerswoning opgetrokken in 1872 naar ontwerp van J.J. Van Ysendyck.

Historiek

In 1867 werd een voorstel ingediend tot verwerving van een perceel grond dat toehoorde aan de kerk van Rossem, om daar een school te bouwen. De kosten voor de bouw werden gedragen door de gemeente op voorwaarde dat de scheidingsmuur tussen de school en pastorie op de scheiding zou worden gebouwd. In 1868 werd de grond aangekocht en in 1870 werden de ontwerpplannen van architect Van Ysendyck definitief goedgekeurd. Het gemeente schoolhuis werd kadastraal geregistreerd als nouvelle construction in 1873 in eigendom van de gemeente Wolvertem.

Beschrijving

Het ommuurde bakstenen complex omvat aan de straatzijde de onderwijzerswoning met aan de achterzijde haaks aansluitend de schoolvleugel. Het uitzicht van de onderwijzerswoning sluit aan bij de toen gangbare doorsnee-architectuur: een breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak met de nok parallel aan de straat. De lijstgevel met dubbelhuisopstand op hardstenen plint wordt geopend door licht getoogde muuropeningen met bewaard T-vormig schrijnwerk voor de vensters. Links en rechts van de eveneens bewaarde deur gedenkstenen met vermelding van het bouwjaar 1872, bouwmeester Van Ysendyck en de namen van het gemeentebestuur. Een uitgewerkte baksteenfries tussen de eerste en tweede bouwlaag verleent de gevel een horizontaal accent, dat versterkt wordt door de aflijnende houten kroonlijst op klossen. De zijpuntgevels, afgelijnd door een getrapte fries zijn gelijkaardig van uitzicht, hoewel een aantal vensters blind zijn gehouden.

Links en rechts van de onderwijzerswoning vertoont de muur die het ganse perceel aan straatzijde afsluit, een gelijkaardige fries als bekroning. In het rechterdeel met korfboogpoort, verwijst een gedenkplaat naar de aanleg van de steenweg van Rossem naar Sloozen in 1912 met vermelding van het voltallige gemeentebestuur. De korfboogpoort bleek bij een controlebezoek in augustus 2018 te zijn vervangen door een eenvoudige doorgang met tussenpijler. Steekboogdeurtje in het linkerdeel.

De haaks aansluitende schoolvleugel telt vijf traveeën en één bouwlaag onder een vernieuwd afgewolfd zadeldak. Het buitenaspect van het dorpsschooltje, inmiddels in privébezit en gerenoveerd, bleef herkenbaar ondanks een vernieuwd parement, aangepaste muuropeningen en inwendige verbouwingswerken.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten, Meise, afdeling II (Wolvertem), 1873/19.
  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB002304, Sint-Medardus- en Gildarduskerk met ommuurd kerkhof en gehuchtkern van Rossem (PAESMANS G. 2010).
  • GILLISJANS M. 1988: Het gemeentelijk officieel onderwijs te Rossem, Berla 24 , 12-21.
  • LEFEVRE J., VERHASSELT L. & T’KINT J. 1978: Geschiedenis van Wolvertem, Affligem, 525.

Bron     : -
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gemeenteschool met onderwijzerswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305501 (Geraadpleegd op )