erfgoedobject

Meisjesschool Sint-Jozef en bijhorend klooster

bouwkundig element
ID
305504
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305504

Juridische gevolgen

Beschrijving

Schoolcomplex van 1910, bestaande uit een klooster met ten noordwesten ervan de vrijstaande klassenvleugel, beide zijn langs de straat verbonden door een bakstenen muur met centraal de toegang tot de geplaveide speelplaats. Vandaag Gemeentelijke Basisschool Klimop.

Historiek

Bij de oprichting van de parochie Westrode in 1898 had het aartsbisdom aanbevolen een zusterschool op te richten voor meisjes en kleuters. In 1903 werd een principieel akkoord gesloten met de congregatie van de zusters van de Christelijke Scholen van Vorselaar. De grond voor de nieuw te bouwen school werd geschonken door de familie t’Kint. Op 9 april 1910 werd de eerste steen gelegd en op 25 september van hetzelfde jaar werden de nieuwe lokalen ingewijd. De gebouwen werden kadastraal geregistreerd als nieuwbouw in 1911; als naakte eigenaar werden t’Kint-Orban de Xivry Lodewijk Christiaen de kinderen, eigenaars Parijs vermeld, als vruchtgebruiker weduwe t’Kint-Orban de Xivry Lodewijk Christiaen, eigenaarster Parijs.

Beschrijving

Het uitzicht van het klooster sluit aan bij de toen gangbare doorsnee-architectuur: een onderkelderd, bakstenen breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak met de nok parallel aan de straat. De lijstgevel met dubbelhuisopstand op hardstenen plint wordt gemarkeerd door de verwerking van gesinterde baksteen voor de muurbanden en ontlastingsbogen. Licht getoogde vensters, in beide venstertraveeën per twee gekoppeld en voorzien van een hardstenen tussenstijl en lekdrempel. Het schrijnwerk werd vernieuwd. De deur is eveneens voorzien van een hardstenen tussenstijl. Zijgevels gemarkeerd door eenvoudige schoorsteenaanzetten. De schoorstenen zijn inmiddels verdwenen maar nog zichtbaar op oude prentkaarten, waar het klooster trouwens wordt voorafgegaan door een voortuintje omgeven door een ijzeren hek.

De schoolvleugel van één bouwlaag onder een pannen zadeldak, telde in oorsprong tien traveeën en werd in 1936 links uitgebreid met vier traveeën, zie bouwnaad en verschil in baksteen. De lijstgevel aan de speelplaatszijde heeft een gecementeerde plint en wordt geopend door ruime, getoogde vensters met hardstenen lekdrempels in functie van een goede lichtinval voor de klaslokalen. Aflijnende overhoekse baksteenfries. De rest van de hedendaagse school bestaat uit latere uitbreidingen.

De afsluitingsmuur aan de straat vertoont een centraal risaliet met een verhoogde steekboogpoort, voorzien van een boog van gesinterde baksteen en een diamantkopsluitsteen; erboven een later iets verhoogd gevelvlak met rondboognis, omgeven door gesinterde baksteen en voorzien van een Sint-Jozefsbeeld.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten, Meise, afdeling II (Wolvertem), 1911/12.
  • LEFEVRE J., VERHASSELT L. & T’KINT J. 1978: Geschiedenis van Wolvertem, Affligem, 569-570.

Auteurs: Kennes, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Meisjesschool Sint-Jozef en bijhorend klooster [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305504 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.