erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 305506   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305506

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen uit de vroege 20ste eeuw, gelegen op een omhaagd perceel in een bocht van de weg ten westen van het centrum van Nieuwenrode, deelgemeente van Kapelle-op-den-Bos. Pal ten zuiden van de hoeve loopt de Birrebeek.

Historiek

Er zijn weinig historische gegevens bekend over de hoeve. Op de Ferrariskaart wordt het H(ame)au Nuwenrode weergegeven als een kleine woonkern die bestaat uit enkele hoeven en een kapel. Op de plaats van de huidige hoeve is op dat ogenblik nog geen bebouwing aanwezig en wordt de omgeving gekarakteriseerd door bos- en akkergrond. Op de Atlas van de Buurtwegen wordt er een hoeve getoond die bestaat uit losse bestanddelen, U-vormig geschikt rondom een binnenplaats met de opening naar het zuiden, dus naar de Birrebeek toe. In 1874 wordt op het kadaster de afbraak van de bestaande hoeve geregistreerd in eigendom van Ioannes Baptist De Brouwer, oud-notaris Brussel. Nadien bleef het perceel enkele decennia onbebouwd tot in 1906 de huidige gebouwen werden ingetekend als nouvelle construction in eigendom van Frans Xaveer-Karel De Brauwer, bewaarder der hipotheken, Leuven. Het perceel waarop de hoeve werd gebouwd was volgens de kadastrale gegevens op dat ogenblik een boomgaard. Ten westen werd de hof aangeduid en ten oosten van de hoeve lag de boomgaard met het bakhuis. Tot vandaag bleef deze inplanting bewaard.

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen, U-vormig geschikt rondom een deels gekasseid, deels beklinkerd erf met resten van de vroegere mestvaalt: boerenwoning ten noorden, stallen ten oosten en schuur ten westen; de zuidzijde is net als bij de eerste hoeve geopend. Hoewel eenvoudig uitgewerkt is het ensemble vrij gaaf bewaard.

Het betreft verankerde en witgeschilderde bakstenen gebouwen, veelal op gecementeerde plint onder pannen zadeldaken.

De onderkelderde boerenwoning, georiënteerd naar het erf en dus naar het zuiden, telt vijf traveeën en een bouwlaag en wordt gemarkeerd door een dubbelhuisopstand en beluikte rechthoekige vensters met links bewaarde guillotineramen, rechts T-ramen. De centrale rechthoekige deur met getralied bovenlicht wordt voorafgegaan door een kleine steektrap.

Links aangebouwd wagenhuis onder lessenaarsdak, gestut door steunberen en geopend aan erfzijde. De straatgevel wordt geopend door beluikte en getraliede rechthoekige vensters.

De tweebeukige langsschuur telt vier traveeën en heeft een aflijnende tandfries in de langsgevels; rechthoekige poort onder houten latei in de noordgevel.

De stallen worden gemarkeerd door klimmende dakvensters en een aflijnende tandlijst. Voorts kleine rechthoekige vensters en rechthoekige deuren.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten, Meise, afdeling II (Wolvertem), 1874/1bis, 1906/2.
  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.

Bron     : -
Auteurs : Kennes, Hilde
Datum  : 2018


Relaties

  • Is deel van
    Westrode
    Wolvertem (Meise)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305506 (Geraadpleegd op 16-06-2019)