erfgoedobject

Pomp- en zuiveringsgebouw

bouwkundig element
ID
305514
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305514

Juridische gevolgen

Beschrijving

Ter hoogte van de zuidwestelijke hoek van de vijvers horende bij het Abdij van Park te Heverlee, bevindt zich een pomp- en filtergebouw. Het gebouw in neotraditionele stijl werd in 1931 opgetrokken in opdracht van de vroegere Nationale Maatschappij der Waterleidingen of de huidige Watergroep. De pomp- en zuiveringsinstallatie werd gerealiseerd volgens de plannen van ingenieur J. Morsaint. Deze voorziening kreeg een in de omgeving passend architecturaal kader ontworpen door architect A. Van Moer. De technische installatie werd geleverd door de machinefabrieken Gebr. Stork & Co en Heemaf (Hengelosche Electrische en Mechanische Apparaten Fabriek), beide gevestigd in het Nederlandse Hengelo, de betrokken ingenieurs worden vermeld op de gevelsteen. Het gebouw is een vroeg getuige van de waterontginning en zuivering in functie van de Leuvense huishoudens. In 2013 werd het filtergebouw gerestaureerd en werd de technische installatie binnenin vernieuwd.

Het gebouw is zo gelokaliseerd dat het gebruik kan maken van de langs de vijvers lopende Leibeek, een zuiver bronbeekje dat ontspringt ten zuidoosten van de abdijsite en bij de tot de abdij behorende Mariapoort uitmondt in de Molenbeek. Ook de vijvers van de abdij, vroeger voorzien van zoetwatervis, worden vandaag gebruikt als waterwinningsgebied.

Het filtergebouw is een gebouw op een rechthoekig plattegrond bestaande uit vier traveeën en één bouwlaag onder een zadeldak. De gevels werden opgebouwd in rode baksteen boven een hardstenen plint, met accenten in witte natuursteen. Zowel in de voor- als zijgevels bevinden zich rechthoekige vensters en deuren met natuurstenen kozijnen. Wellicht werd geopteerd voor deze neotraditionele bak- en zandsteenstijl omdat die aansluit bij de bouwstijl die werd aangewend voor het doorheen de eeuwen gegroeide abdijcomplex.

De noordelijke dwarsgevel is uitgewerkt als voorgevel. Het is een tuitgevel met kenmerkende speklagen en in zandsteen afgewerkte schouderstukken. De noordelijke tuitgevel is voorzien van een rechthoekige deur centraal in de gevel, twee gelijkvormige vensters aan weerszijden en een tweelicht op de eerste verdieping. Een gevelplaat werd ingewerkt ter herdenking van de oprichting van het gebouw “N.V. Waterleiding – Maatschappij. Remy Vander Vaeren, burgemeester van Leuven – Mgr. G. Nols, prelaat Abdij Park Heverlee. 12 mei 1931”. Verder worden de betrokken ingenieurs vernoemd: “Ir. W.S.G.T. Post, Ing. M. Hakkert Gebrs. Stork & Co, Ing. M. Rutgers, Heemaf Ing. N. Terlaeken”. De zuidelijke tuitgevel is een blinde gevel, met uitzondering van een eenvoudige deur en een hardstenen puilijst. In beide langsgevels zijn de traveeën gemarkeerd door verdiepte muurvelden, afgelijnd met muizentandfriezen; per travee een muuropening, in de oostelijke zijgevel een deur in de tweede travee, in de westelijke zijgevel enkel vensters. Het schrijnwerk werd over het gehele gebouw vernieuwd in 2013.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 1976/-, (bouwvergunning 15.05.1976).
  • KERREMANS P. 1986: Het landschap ten zuiden van Leuven. Het uitzicht van de dorpen Heverlee, Oud-Heverlee, Blanden en Haasrode in de 17de eeuw, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit letteren en wijsbegeerte, Departement geschiedenis.

Auteurs :  Elsen, Liedewij
Datum  :


Relaties

  • Is deel van
    Norbertijnenabdij van Park


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Pomp- en zuiveringsgebouw [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305514 (Geraadpleegd op )