erfgoedobject

Arbeiderswoningen

bouwkundig element
ID: 305523   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305523

Beschrijving

Eenheidsbebouwing van veertien identieke arbeiderswoningen die rond 1929 werden gebouwd in opdracht van Theofiel Busseniers, aannemer wonende te Brabançonnestraat te Leuven. Dergelijke eenheidsbebouwing van kleine woningen op diepe, smalle kavels, is representatief en beeldbepalend voor de Brugstraat; deze rij is één van de meest typerende en best bewaarde in deze straat.

De veertien identieke arbeiderswoningen hebben geen breuklijn in het metselwerk tussen de verschillende woningen en vormen daardoor één doorlopende gevelwand. Deze wand heeft een parement in metselwerk van rode baksteen, steunend op een hardstenen plint met keldergat, en afgezoomd door een met pvc afgewerkte, oorspronkelijk houten gootlijst. De woningen tellen elk twee traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak, en zijn volgens een repeterend schema gebouwd. Elke deurtravee heeft op de begane grond een voordeur, en is gesloten op de verdieping. In de venstertraveeën werd op elke bouwlaag een venster voorzien. Alle muuropeningen zijn getoogd met afgeronde bovenhoeken, hebben hardstenen lekdrempels en een rollaag met negblokken en een sluitsteen in witte zandsteen. Deze natuursteen vormt het enige decoratieve aspect van de voor de rest erg sobere bakstenen gevels. Al het schrijnwerk werd vervangen.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Leuven, afdeling III (Heverlee), 1929/58.

Auteurs :  Elsen, Liedewij
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Arbeiderswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305523 (Geraadpleegd op 01-06-2020)