erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID: 305548   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305548

Beschrijving

Burgerwoning gebouwd volgens een bouwaanvraag uit 1921, naar het ontwerp van de Leuvense architect Jean Dewit en in opdracht van mevrouw V. Vital-Devos.

Representatief voorbeeld van een burgerhuis uit het oeuvre van de in Leuven erg actieve architect Jean Dewit. Deze architect drukte voornamelijk zijn stempel op de Oude Markt door de bouw van verschillende handelspanden in een neotraditionele bouwstijl. Aangezien het hier geen wederopbouwarchitectuur betrof, kwam J. Dewit los van deze historiserende stijl, en opteerde hij voor een eerder eclectische gevel, met een zekere versobering, kenmerkend voor een modernere vormentaal. Voorbeelden zijn de rechthoekige vensters, het gebruik van imitatiesteen en het toepassen van verschillende soorten metselwerkverbanden.

De burgerwoning bestaat uit drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën onder een zadeldak, voorzien van een reeds in het ontwerp opgenomen dakkapel. De gevel werd opgetrokken in rood baksteenmetselwerk met een lichte voeg en afgezoomd door een geprofileerde houten kroonlijst op consoles. Ter hoogte van de eerste bouwlaag werd naast baksteen veelvuldig gebruik gemaakt van blauwe hardsteen voor de hoge plint enerzijds en ter omlijsting van het driedelige venster- en de deuropening anderzijds. Op de verdiepingen werden accenten in witte natuursteen aangebracht.

De nadruk kwam bij de uitwerking van de gevel op de brede linker venstertravee te liggen, waarbij per bouwlaag een drielicht in natuurstenen kozijn werd voorzien. Ter hoogte van de vensters op de begane grond, gaat de hardstenen omlijsting over in een door consoles ondersteunde, gebogen erker ter hoogte van de eerste verdieping. Deze erker, die de bel-etage aanduidt, is opgebouwd uit witte natuursteen, voor de omlijsting van de drie vensteropeningen, op een natuurstenen basis met een register in siermetselwerk. De erker is bekroond met een balustrade in decoratief smeedijzer. Een drielicht met centraal deurvenster, gevat in witte natuurstenen omlijsting, maakt het balkon toegankelijk vanop de tweede verdieping. De smalle deurtravee heeft op de begane grond een rechthoekige deuropening in hardstenen omlijsting, met één trede. Op elke bouwlaag werd een smal rechthoekig venster, met een natuurstenen latei, een hardstenen onderdorpel, en siermetselwerk op de borstwering voorzien. Het eenvoudige houten schrijnwerk (opengaand deel en vast bovenlicht gescheiden door een geprofileerd kalf) verschilt licht van het schrijnwerk zoals weergegeven in de bouwaanvraag. Mogelijk betreft het hier  vernieuwd schrijnwerk, geïnspireerd op het oorspronkelijk ontwerp.

De plattegrond van de woning wordt gekenmerkt door een traditionele enkelhuisindeling. De deurtravee herbergt op de begane grond een gang en trappenkoker die de kelder en de bovenliggende verdiepingen toegankelijk maakt. In de venstertravee werd op deze bouwlaag een eetkamer en familiekamer ondergebracht. In een smalle en lange aanbouw in de rechtertravee bevinden zich de keuken en de overige natte ruimtes. De bel-etage omvat een salon over de volledige breedte van de woning, uitkijkend op de Erasme Ruelensvest. Dit salon staat in verbinding met een achterliggende slaapkamer met balkon, uitkijkend op de tuin, eveneens bereikbaar vanuit de trappenhal. Ter hoogte van de aanbouw bevindt zich op deze bouwlaag een tweede kamer. De derde bouwlaag omvat drie kamers, onderverdeeld volgens het principe van de deur- en venstertravee. De zolderruimte, tenslotte, omvatte een laatste kamer.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 1921/42 (bouwvergunning 07.12.1921).

Auteurs :  Elsen, Liedewij
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305548 (Geraadpleegd op 31-05-2020)