erfgoedobject

Burgerhuizen

bouwkundig element
ID: 305551   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305551

Beschrijving

Burgerhuis naar een ontwerp uit 1908 van architect C. Goemans, in 1932 verbouwd en verticaal opgedeeld in twee eengezinswoningen. De eenvoudige rode bakstenen gevel sluit aan bij de gevelrij die de Erasme Ruelensvest afzoomt.

Aanvankelijk werd het pand ontworpen als eengezinswoning met dubbelhuisstructuur, in opdracht van mejuffrouw Pels, wonende te Leuven. De bouwaanvraag uit 1908, volgens een ontwerp van de Leuvense architect C. Goemans bevestigt dit. Enkele decennia na de bouw van het burgerhuis, beslisten de nieuwe eigenaars Aug. Dekoninck en L. Meersseman de woning op te splitsen. In 1932 werd de woning verbouwd tot twee afzonderlijke, verticaal opgedeelde burgerhuizen. De architect staat niet in het bouwdossier vermeld. Ondanks deze ingrijpende verandering, bleef het oorspronkelijk ontwerp van C. Goemans in sterke mate leesbaar in de bestaande gevelgeleding. Toevoegingen uit 1932 werden gedaan in de geest van het ontwerp uit 1908.

Goemans is een architect van ruimere rijhuizen, al dan niet bedoeld voor arbeiders, van sobere burgerhuizen, van wederopbouwpanden in het centrum van de stad en van imposante en beeldbepalende (hoek)panden langs de voorname pleinen en straten in de binnenstad. Goemans richtte zich bijgevolg tot een breed publiek met zijn ontwerpen. Wat al deze woningen, voornamelijk gebouwd in de tijd van het interbellum, gemeen hebben is de eclectische en historiserende bouwstijl, met af en toe een zwaarder doorwegende invloed van de art nouveau. Het burgerhuis langs de Erasme Ruelensvest kan tot de sobere burgerhuizen gerekend worden, met gevoel voor detaillering, onder andere door de decoratieve erker.

De woning telt drie traveeën en twee en een halve bouwlagen onder een pannen zadeldak. De rode bakstenen lijstgevel staat op een blauwe hardstenen plint, afgewerkt met een geprofileerde houten kroonlijst op consoles. Witte baksteen wordt decoratief aangewend voor sierlijsten en voor accenten in de rollagen boven de muuropeningen. Blauwe hardstenen omlijstingen omgeven de deuren op de begane grond. Erkers markeren de eerste verdieping.

Het burgerhuis heeft een dubbelhuisopbouw, waarbij de centrale deurtravee is geflankeerd door twee venstertraveeën, waarvan de rechtse iets breder is dan de linkse. De derde bouwlaag werd in 1932 toegevoegd, bij een verbouwing waarbij het pand werd opgesplitst in twee burgerhuizen. Deze nieuwe bouwlaag werd opgetrokken met hetzelfde materiaalgebruik en per travee voorzien van een rechthoekig venster met een identieke rollaag als de reeds bestaande van het ontwerp uit 1908. De deur uit 1908 werd verbreed en er werden twee smalle toegangen gecreëerd, gescheiden door een hardstenen pijler. Achter deze twee deuren strekten zich vanaf dan twee gangen uit die overgingen in twee afzonderlijke trapkokers en zo afzonderlijk de verdiepingen bedienden. Ter hoogte van de eerste verdieping werd in de linker travee een erker uit bak- en zandsteen toegevoegd met erboven een smeedijzeren balustrade.

De begane grond, voorzien van een hardstenen plint, is symmetrisch opgebouwd. Centraal bevinden zich de gekoppelde deuren in een hardstenen omlijsting, met grote vensters aan weerszijden, verbonden door een doorlopende onderdorpel. Op de tweede bouwlaag bevinden zich twee erkers in de uiterste traveeën. De houten erker uit 1908 in de rechter travee is rechthoekig en voorzien van vensters langs de drie zijden. De erker uit 1932 in de linker travee is daarentegen van baksteen en trapezoïdaal. Op deze laatste erker werd een smeedijzeren balkon geplaatst. Tussen de twee erkers bevindt zich een smal segmentboogvenster met rollaag in witte en rode baksteen met hardstenen sluit- en hoekstenen. De rechthoekige vensters van de toegevoegde derde verdieping kregen eenzelfde rollaag.

Het schrijnwerk van de vensters werd bij beide woningen vernieuwd. Enkel de voordeur van nummer 187, de houten erker met ramen met roedeverdeling in de bovenlichten en de oorspronkelijke kroonlijst op consoles bleef behouden. Recent werd het dak van nummer 189 opgehoogd om extra woonruimte te creëren.

Nadat de woning werd opgesplitst in twee afzonderlijke wooneenheden, werd ook de plattegrond gewijzigd. De symmetrisch opgebouwde dubbelhuisplattegrond werd opgedeeld tot twee gespiegelde enkelhuiswoningen, met centraal de smalle gangen met trappenhuizen, en ter hoogte van de uiterste traveeën de opeenvolgende woonruimten in enfilade geschikt.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 1908/52 (bouwvergunning 11.08.1908), dossier 1932/127 (bouwvergunning 21.06.1932).

Auteurs :  Elsen, Liedewij
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305551 (Geraadpleegd op 31-05-2020)