erfgoedobject

Standbeeld J.-P. Minckelers en L.-E. Van Arenberg

bouwkundig element
ID
305598
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305598

Juridische gevolgen

Beschrijving

Het standbeeld van professor J.-P. Minckelers en hertog L.-E. van Arenberg werd in 1948 opgericht op het Kantineplein ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de Stichting der Unie der Ingenieurs uit de Speciale Scholen van de Katholieke Universiteit te Leuven. Het bronzen standbeeld met sokkel in kalkzandsteen is een werk van de kunstenaar Harry Elström.

Historiek

Dit standbeeld werd volgens het opschrift op de sokkel opgericht in 1948 ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de Stichting der Unie der Ingenieurs uit de Speciale Scholen van de Katholieke Universiteit te Leuven.

Het standbeeld verbeeldt de Nederlandse wetenschapper en uitvinder J.-P. Minckelers (1748-1824) en de hertog Lodewijk-Engelbertus van Arenberg (1750-1820). J.-P. Minckelers studeerde aan de pedagogiefaculteit De Valk van de universiteit van Leuven, waar hij later professor in de natuurkunde werd. Professor Minckelers was de ontdekker van het lichtgas (steenkoolgas) en bijgevolg uitvinder van de gasverlichting en grondlegger van de luchtvaart. Hij had, gedurende zijn tijd in Leuven als professor, een goede band met de toenmalige hertog van Arenberg. Dit sloot aan bij de traditie waarbij de hertogen van Arenberg nauwe betrekkingen onderhielden met de vooraanstaande professoren van de Leuvense Universiteit. Ook na de Franse Revolutie onderhielden de hertogen hun goede banden met de universiteit en golden ze als de voorname promotoren van de heropening van de universiteit.

Lodewijk-Engelbertus van Arenberg, bijgenaamd de Blinde Hertog, was een beschermer van de kunsten en de wetenschap. Zo interesseerde hij zich voor en financierde hij het werk van professor Minckelers. Op 20 november 1783 liet deze geleerde vanop het grasperk voor het kasteel van Arenberg een eerste ballon opstijgen gevuld met het pas ontdekte lichtgas.

Beide vooraanstaanden werden samen vereeuwigd door dit standbeeld, een werk van Harry Elström, onthuld op 5 september 1948 op het plein voor de afspanning de Cantine. Het standbeeld bevindt zich zo in de nabijheid van het Arenbergkasteel, de woonplaats van de hertogen, en kijkt bovendien uit op de plaats waar de eerste ballon werd gelanceerd. Kunstenaar Harry Elström was zelf professor emeritus van de Faculteit Architectuur aan de Leuvense universiteit.

Beschrijving

Het standbeeld verbeeldt beide mannen ten voeten uit, in gesprek. De in detail en naar ware grootte uitgewerkte beeldengroep werd gerealiseerd in brons. Het beeld wordt gedragen door een rechthoekige, zandstenen sokkel met het opschrift “Aan/ Jan Pieter Minckelers/ 1748-1824/ professor aan de universiteit te Leuven/ uitvinder van het steenkolengas/ en aan de hertog/ Louis Engelbert van Arenberg/ bijgenaamd de Blinde Hertog, zijn mecenas/ 1750-1820“, zowel in het Nederlands als in het Frans gegraveerd. Twee betonnen treden zorgen ervoor dat het standbeeld zich verheft tegenover de omgeving bestaande uit het Kantineplein en de achterliggende afspanning Cantine. Elström signeerde het standbeeld rechts onderaan aan de binnenzijde van de mantel van de hertog. Onderaan in het beeld staat de gieterij vermeld: Fonderie Minne uit Gent.  

  • COOPMANS A. s.d.: Op wandel door Heverlee: geschiedkundige schets met toeristische aantekeningen, Heverlee.
  • UYTTERHOEVEN R. & MORIAS C. 1996: Heverlee 1846-1976: evolutie in woord en beeld, Leuven.

Auteurs: Elsen, Liedewij
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Is deel van
    Arenbergpark


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Standbeeld J.-P. Minckelers en L.-E. Van Arenberg [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305598 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.