erfgoedobject

Architectenwoning Jean Dewit

bouwkundig element
ID: 305625   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305625

Beschrijving

Deze prominente burgerwoning op de hoek van de Prins de Lignestraat en het Lodewijk Engelbertus Van Arenbergplein werd kadastraal geregistreerd in 1912. Als opdrachtgever wordt Jan Dewit vermeld, bouwkundige te Heverlee. Met grote waarschijnlijkheid betreft het hier Jean Dewit, een architect die gedurende de eerste decennia van de 20ste eeuw erg actief was in Heverlee en bij uitbreiding in Leuven. Deze architect drukte voornamelijk zijn stempel op de Oude Markt door de bouw van verschillende wederopbouwpanden in een neotraditionele bouwstijl. Voor zijn eigen woning maakte Dewit gebruik van een eclectische bouwstijl. Het hoekhuis werd architecturaal beeldbepalend uitgewerkt, onder andere door middel van een hoektoren en het gevarieerde materiaalgebruik van de gevels. De architectenwoning Jan Dewit maakt deel uit van een reeks waardevolle eclectische burgerhuizen die het beeld bepalen van het Lodewijk Engelbertus Van Arenbergplein, in het centrum van Heverlee. De burgerwoning werd kort na de aanleg van het plein gebouwd. Momenteel is het pand ingericht als hotel. Daartoe werd de woning aan de Prins de Lingnestraat uitgebreid met een eigentijds houten volume.

Het hoekhuis omvat twee tot drie bouwlagen onder een complex afgewolfd zadeldak van zwarte leien. De verzorgde vormgeving berust op een veelheid aan afwerkingsmaterialen en decoratieve gevelelementen, de tuitgevels en de hoektoren. De voorgevel gericht naar het Van Arenbergplein is rijker uitgewerkt dan de zijgevel aan de Prins de Lignestraat. Beide gevels zijn opgetrokken uit oranjerode baksteen doorspekt met doorlopende sierbanden uit witte baksteen.

De voorgevel, gericht naar het Van Arenbergplein telt drie traveeën. De rechter deurtravee eindigt in de prominente hoektoren. De gekoppelde linker traveeën worden afgesloten door een tuitgevel. Het bakstenen parement zet aan op een hoge hardstenen plint in breuksteenverband. De inkomdeur is gevat in een rechthoekige hardstenen omlijsting met negblokken. De ruimtes op deze gelijkvloerse verdieping worden verlicht door twee rechthoekige vensters. Zowel de deur- als vensteropeningen hebben een segmentboogvormige ontlastingsboog, gesierd met witte baksteen. De deurtravee wordt op de eerste verdieping gemarkeerd door een deurvenster en een balkon dat uitkijkt op het voorliggende plein. Het hardstenen balkon, gedragen door grote hardstenen consoles heeft een decoratieve smeedijzeren borstwering. De venstertraveeën omvatten twee vensters, net zoals het balkonvenster bekroond door een tudorboogveld met een ontlastingsboog uit witte baksteen. Blinde boogfriezen uit natuursteen sieren de borstweringen. De derde bouwlaag, een zolderverdieping, is erg decoratief uitgevoerd. Een hoektoren kraagt boven de dakrand uit ter hoogte van de deurtravee. Drie smalle verticale vensters met elk een kleine ontlastingsboog uit witte natuursteen, werken deze toren langs de pleinzijde open. Een omlopende fries uit afwisselend rode en witte baksteen sluit de toren af. Het torentje is voorzien van een spits in zwarte leien met een windwijzer. Elke zijde van de spits telt een kleine dakkapel met een spitse leien bedaking. De venstertravee wordt bekroond door een drielicht eveneens met getoogde of tudorboogvelden en ontlastingsbogen uit witte baksteen, vervat in een tuitgevel met een natuurstenen topstuk.

De zijgevel is soberder uitgewerkt, gedomineerd door het bakstenen parement met imitatiespeklagen uit witte baksteen, dat eveneens aangezet op een plint uit blauwe hardsteen in breuksteenverband. Twee traveeën van twee en drie bouwlagen worden elk opengewerkt door rechthoekige vensters met getoogde of tudorboogvormige boogvelden en ontlastingsbogen uit witte baksteen. De linker travee eindigt met een kroonlijst op klossen. De afgewolfde rechter travee eindigt met een decoratief windbord.

Het origineel schrijnwerk bleef behouden in de voorgevel, ter hoogte van de gelijkvloerse verdieping. Het (aanvankelijk witgeschilderde) houten schrijnwerk behield hier zijn oorspronkelijke indeling (T-verdeling), met de kenmerkende profilering en een gebogen tussenregel. Ook de houten inkomdeur, rijkelijk uitgewerkt met onder andere een ruit, smeedijzeren traliewerk en een bovenlicht, bleef bewaard. Het overige schrijnwerk in beide gevels is vernieuwd met behoud van de oorspronkelijke T-verdeling.

De plattegrond van het burgerhuis is niet gekend vanwege het ontbreken van de bouwaanvraag. Wel is geweten dat een vierkante traphal, vertrekkende vanuit een grote hal met mozaïekvloer, de toegang verschaft tot de verschillende verdiepingen.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Leuven, afdeling IV (Heverlee), 1912/36.
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 1911/58 (bouwvergunning 10.07.1911) en dossier 1968/211 (bouwvergunning 21.11.1968).

Auteurs :  Elsen, Liedewij
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Architectenwoning Jean Dewit [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305625 (Geraadpleegd op 01-06-2020)