erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID: 305636   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305636

Beschrijving

Burgerhuis met een verzorgde lijstgevel in rode en zwarte baksteenbouw, het laatst overgebleven pand van een rijtje van drie woningen. 

Een gesloten complex met open binnenkoer, een voormalige kaarsenfabriek eigendom van Paul Drabs, handelaar in lijmstoffen, werd volledig gesloopt. Drabs bouwde op deze gronden een rijtje van drie nieuwbouwwoningen, die kadastraal werden geregistreerd in 1888. Het burgerhuis op nummer 98 vormt het rechter- en laatst overblijvende pand van deze rij, dat verder uit twee bredere enkelhuizen van drie traveeën bestond, elk gemarkeerd door een centraal balkon.

De rijwoning omvat drie bouwlagen onder een zwart pannen zadeldak. Naast een smalle deurtravee bestaat de gevel uit een brede venstertravee. Opvallend expressief, is de voorgevel opgetrokken met een parement uit contrasterende rode en zwarte baksteen. De rondboogdeur en -venster worden op elke bouwlaag geflankeerd door gelijkvormige spaarvelden. Zwarte baksteen is gebruikt voor de omlijstingen van muuropeningen en spaarvelden, voor het boogveld van de eerste verdieping, de borstwering van de tweede, en de fries van het hoofdgestel. Centraal in de gevel, ter hoogte van de eerste verdieping, contrasteert de gedetailleerde, smeedijzeren borstwering van het balkon op consoles, met het volledig bakstenen parement. De geprofileerde houten kroonlijst met tandlijst werd vervangen door een hanggoot. Ook het originele witgeschilderde houten vensterschrijnwerk met T-verdeling is vernieuwd door PVC-schrijnwerk met eenzelfde verdeling. 

Een bouwaanvraag uit 1924 betrof het vergroten van de keuken aan de achterzijde van de woning, door toenmalig eigenaar M. Berges. In 1958 werden de achterbouw nogmaals vergroot. Uit de plannen bij deze bouwaanvraag kan de klassieke enkelhuisindeling van de oorspronkelijke plattegrond worden afgeleid. Naast de smalle traphal ter hoogte van de deurtravee bevinden zich woon- en eetkamer in de rechter venstertravee. De bovenverdiepingen bestaan telkens uit twee slaapkamers.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Leuven, afdeling III (Heverlee), 1888/16.
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 1924/62 (bouwvergunning 10.051924), dossier 1957/261 (bouwvergunning 14.12.1957).

Auteurs :  Elsen, Liedewij
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305636 (Geraadpleegd op 31-05-2020)