erfgoedobject

Villa in regionalistische stijl

bouwkundig element
ID: 305648   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305648

Beschrijving

Deze villa in een eigentijdse regionalistische stijl met smeedwerk in art-decostijl, werd kadastraal geregistreerd in 1939. Opdrachtgever was Aloïs-Marie Auguste Van Diest-Engels, een handelaar uit Leuven. Door het ontbreken van het bouwdossier is de architect niet gekend. 

De villa op een vierkant grondplan, met uitsprongen aan de voor- en achtergevel, omvat een volwaardige gelijkvloerse verdieping. De twee bovenverdiepingen zijn volledig geïntegreerd in de imposante, steile dakstructuur, die laag aanzet boven de begane grond. Opgetrokken uit rood baksteenmetselwerk, onderscheidt het gelijkvloers zich aan straatzijde door een levendig profiel, gemarkeerd door de terugwijkende inkompartij en de vooruitspringende ronde erker. De scherpe puntgevels met overstekende kroonlijst waarin de twee bovenverdiepingen aan de oost- en noordzijde vervat zijn, bepalen het expressieve karakter van de villa. De witte bepleistering van deze bovenbouw contrasteert sterk met het baksteenparement van de gelijkvloerse verdieping en met het dak in rode pannen. De vierkante plattegrond mondt uit in een complexe dakstructuur, met scherpe puntgevels aan de oost- en noordzijde, een dakvenster met puntgevel aan de zuidzijde, en verder steil oplopende dakvlakken met gestrekte dakkapellen. Waar de nokken in de kern samenkomen is het dak afgevlakt. Eenvoudige rechthoekige vensters, voorzien van het oorspronkelijke houten schijnwerk met geïntegreerde houten rolluiken, werken de gevels open. De beglaasde houten vleugeldeur onderscheidt zich door siersmeedwerk in art-decostijl met een typisch gestileerd patroon.

De villa is licht geschrankt ingeplant achter de rooilijn van de Naamsesteenweg. Een afsluiting bestaande uit een bakstenen muur met pijlers en smeedijzeren hekwerk in art-decostijl, waarvan het patroon aansluit bij dat van de inkomdeur, sluit het perceel van de weg af.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Leuven, afdeling IV (Heverlee), 1939/46.
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 1958/105 (bouwvergunning 07.06.1958).

Auteurs :  Elsen, Liedewij
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Villa in regionalistische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305648 (Geraadpleegd op 20-10-2019)