erfgoedobject

Rozenhof

bouwkundig element
ID: 305649   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305649

Beschrijving

Villa Rozenhof of Villa Les Roses werd opgetrokken in 1902 naar een ontwerp van de architect Ridderbeecks. Robert Ledoray-Hela, een rentenier uit Leuven gaf opdracht voor de bouw.

De villa in eclectisch stijl werd opgetrokken op een vierkante plattegrond met een annex aan de achterzijde. Het gebouw omvat twee bouwlagen en drie traveeën onder een gecombineerd zadel- en plat dak, en is opgetrokken uit rode baksteen. Daarbij werd contrasterende witte baksteen speels aangewend voor de horizontale, op de vier gevels doorlopende, muurbanden alsook voor de decoratieve motieven in de gevels. De linker venstertravee situeert zich onder een plat dak. De centrale deurtravee en de rechter venstertravee worden bekroond door een blinde puntgevel, die het zadeldak afschermt, met de nok loodrecht op de straat. De segmentboogvormige gevelopeningen onder een bakstenen ontlastingsboog, worden gekenmerkt door vlakke hoekstenen in blauwe hardsteen. Op de verdieping liggen de vensters verdiept in spaarvelden, omlijst door lisenen die rusten op kraagstenen. Een hardstenen trappenbordes met smeedijzeren leuning en borstwering, gaat de inkom van de woning vooraf. Opmerkelijk aan de villa is de eveneens houten kroonlijst, uitgewerkt als een breed uitkragende dakrand, en voorzien van decoratief vormgegeven houten windborden. De puntgevel werd aanvankelijk bekroond door een ijzeren windwijzer. Het houten schrijnwerk bleef gedeeltelijk bewaard. Zowel de dubbele inkomdeur als de ramen met T-verdeling in de rechter travee lijken oorspronkelijk.

Uit een bouwaanvraag van 1937 blijkt dat de plattegrond van de woning is opgebouwd rond een centrale gang met traphal die in het verlengde van de voordeur de voor- en achtertuin verbindt. Deze circulatietravee deelt de woning op in twee flanken, zijnde de venstertraveeën, die telkens uit twee opeenvolgende kamers bestaan.

De villa ligt teruggetrokken op het perceel en licht geschrankt ten opzichte van de rooilijn. Het perceel wordt aan de straatzijde afgesloten door een omheiningsmuur met hoge  pijlers, verbonden door middel van smeedijzeren hekken. Witte sierbanden wisselen af met rode baksteen, zoals bij het hoofdgebouw. De dubbele toegangspoort, eveneens uit zwart smeedijzer, bleef bewaard. In één van de bakstenen pijlers is een naambord uit blauwe hardsteen verwerkt met het opschrift ‘ROZENHOF’. Tussen 1907 en 1953 werden enkele bijgebouwen opgetrokken op het perceel en in de nabijheid van de villa.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Leuven, afdeling IV (Heverlee), 1902/25.
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 1937/123 (bouwvergunning 05.05.1937).
  • UYTTERHOEVEN R. & MORIAS C. 1996: Heverlee 1846 - 1976: evolutie in woord en beeld, Leuven.

Auteurs :  Elsen, Liedewij
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Rozenhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305649 (Geraadpleegd op 06-07-2020)