erfgoedobject

Burgerhuis in neotraditionele stijl

bouwkundig element
ID: 305688   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305688

Beschrijving

Het burgerhuis in neotraditionele stijl werd gebouwd in opdracht van G. Herremans naar een ontwerp van architect Victor Broos uit 1938-1939. Broos, die verschillende woningen in zakelijke stijl in de Sint-Lambertusstraat realiseerde, opteerde voor deze woning voor een eerder traditionele vormgeving, die invloeden verraadt van de Amsterdamse School. De introductie van eerder traditionele stijlkenmerken in het werk van Broos aan het einde van de jaren 1930 is reeds voelbaar in het ontwerp van deze woning, onder meer in de puntgevel alsook in de hardstenen omlijsting met sluitsteen van de dubbele voordeur.

Met een gevelbreedte van twee traveeën telt de burgerwoning drie bouwlagen onder een zadeldak van zwarte dakpannen. De lijst- en puntgevel is opgetrokken uit rood baksteenmetselwerk in halfsteensverband en kruisverband, met gebruik van blauwe hardsteen voor de geveldetailleringen, waaronder de lijsten en onderdorpels van deur- en vensteropeningen en de borstwering van het balkon ter hoogte van de derde bouwlaag. De linker deurtravee is licht risaliterend uitgewerkt en is voorzien van een monumentale rondbogige voordeur, met een hardstenen, geprofileerde omlijsting met sluitsteen, en twee rechthoekige vensteropeningen onder een doorgetrokken rollaag. Asymmetrisch van opzet legt de gevelcompositie de nadruk op de brede venstertravee die uitmondt in een geveltop en ter hoogte van de tweede bouwlaag voorzien is van een halfronde erker met hardstenen vloerplaat en console. Deze wordt opengewerkt door een breed rechthoekig venster onder rollaag. Ter hoogte van de derde bouwlaag sluit de erker aan op de zwaar aangezette, hardstenen borstwering van het balkon en een halfrond drieledig venster met bakstenen tussenstijlen en rollaag. De geprofileerde rollaag in decoratief baksteenmetselwerk werd doorgetrokken tot de hardstenen vloerplaat van de erker en vormt een gevelnis die erker en drielicht omvat. In de geveltop in wisselend metselverband bevindt zich een drieledig rechthoekig venster, waarvan de hardstenen onderdorpel uitgewerkt is als bloembak. Het schrijnwerk van de houten guillotineramen op de gelijkvloerse verdieping, werden net zoals dat van de kroonlijst, vernieuwd. De dubbele houten voordeur, met lichten en gekruld smeedwerk, bleef intact bewaard. De smeedijzeren geveldetailleringen voorzien op de ontwerpplannen bij de bouwaanvraag van 1938-1939, waaronder de mast aan de sluitsteen van de rondbogige deur en de borstweringen van de vensters, bleven niet langer bewaard.

Het burgerhuis kent een complexe planindeling die deels teruggaat op het enkelhuisprincipe. Ter hoogte van de linkerdeurtravee bevindt zich een lange, brede inkomhal die uitgeeft op een dwarse dienstgang. Deze deelt de woning op in twee afzonderlijke entiteiten, waarvan één voor de leefruimtes aan de straatzijde en één voor de eerder functionele ruimtes met veranda aan de tuinzijde. Het salon en de eetkamer zijn in enfilade in de brede rechtervenstertravee ondergebracht en sluiten aan op de inkomhal. In het verlengde van de brede inkomhal bevindt zich achter de dwarse dienstgang het trappenhuis. Deze sluit aan op de bureau en de veranda in de aanbouw. De dienstgang geeft aan noordwestelijke zijde uit op een diensttrap naar de kelderverdieping en sluit aan op het office en keuken aan de tuinzijde. De eerste verdieping kent een gelijkaardige indeling, waar een lange overloop ter hoogte van de linkerdeurtravee uitgeeft op een tweede trapkoker die naar de bovenste verdiepingen leidt. Drie kamers situeren zich langs de straatzijde, een badkamer en twee kamers langs tuinzijde. De tweede verdieping die gedeeltelijk in gebruik werd genomen als zolderruimte, werd eveneens voorzien van een aantal slaapkamers.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 1937/346 (bouwvergunning 31.10.1937).


Auteurs :  Elsen, Liedewij
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis in neotraditionele stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305688 (Geraadpleegd op 31-05-2020)