erfgoedobject

Burgerhuis in modernistische stijl

bouwkundig element
ID: 305689   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305689

Beschrijving

Burgerhuis in modernistische stijl uit 1935 gebouwd in opdracht van Guillaume Welis naar een ontwerp van architect Victor Broos. Broos, die verschillende woningen in de Sint-Lambertusstraat realiseerde, opteerde voor deze woning voor een zakelijke, modernistische vormentaal. Kenmerkend voor deze stijl is de dynamische opbouw van de gevel met verspringende gevelvlakken en diverse geveluitsprongen.

Met een gevelbreedte van twee ongelijke traveeën, omvat het burgerhuis drie bouwlagen onder een zadeldak. De lijstgevel heeft een parement uit baksteenmetselwerk in halfsteens verband met Dudokvoeg, gekenmerkt door het gebruik van dieperliggende lintvoegen in combinatie met platvolle stootvoegen. Naast het decoratief metselwerk in bruine baksteen werd gebruik gemaakt van blauwe hardsteen voor de plastisch vormgegeven plint, de doorgetrokken onderdorpels van de vensters en geveluitsprongen en de dekstenen van het balkon. De lijstgevel kent een dynamische gevelopbouw met verspringende gevelvlakken en wordt horizontaal geleed door de doorgetrokken onderdorpels en vloerplaten van de geveluitsprongen en de sterk uitkragende luifel en kroonlijst. In de linkse deurtravee bevindt zich de deurportiek, waar het afgeronde volume van de verhoogde plint links van de deur dienst doet als bloembak. De portiek bevindt zich onder een rechthoekige erker die bovenaan voorzien is van een klein venster onder een uitkragende luifel. De rechtse brede venstertravee kent eveneens een dynamische opbouw met een drieledige rechthoekige vensterpartij in erkervorm ter hoogte van de eerste bouwlaag. Deze bevindt zich op een hardstenen plint met twee keldervensters, voorzien van een doorgetrokken buisleuning als diefijzer, en sluit bovenaan aan op het uitkragend balkon met afgeronde hoek. In de opengewerkte hardstenen borstwering van de afgeronde hoek werd een ijzeren mast bevestigd, een verwijzing naar de pakketbootstijl. Grote, rechthoekige vensters met deurvenster maken het balkon toegankelijk. Ter hoogte van de derde bouwlaag bevinden zich vier rechthoekige vensters onder een uitkragende bakstenen omlijsting die aansluit op de doorgetrokken lekdrempels. Afgezien van de kroonlijst, bleef het originele houten schrijnwerk, waaronder de beglaasde voordeur met decoratief uitgewerkte smeedijzeren deurrooster, bewaard.

In tegenstelling tot het vooruitstrevende gevelontwerp kent de woning een vrij conventionele planindeling volgens het enkelhuisprincipe, waarbij een lange gang met trappenhuis ter hoogte van de linkse deurtravee uitgeeft op de keuken in de aanbouw. De gang met trappenhuis staat aan zuidoostelijke zijde in verbinding met de eetkamer en het salon, die een enfilade vormen. De eetkamer geeft aan de tuinzijde uit op een verhoogd terras. De planindeling herhaalt zich op de eerste verdieping, waarbij de overloop in verbinding staat met twee ruime slaapkamers en één kamer in de achterbouw en de badkamer aan de straatzijde in het gesloten volume van de erker werd ondergebracht.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 1935/247 (bouwvergunning 23.12.1935).


Auteurs :  Elsen, Liedewij
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis in modernistische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305689 (Geraadpleegd op 12-07-2020)