erfgoedobject

Burgerhuis met achterliggende schuur

bouwkundig element
ID: 305699   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305699

Beschrijving

Het burgerhuis met neo-Vlaamserenaissance-inslag werd kadastraal geregistreerd in 1896, en gebouwd in opdracht van Lodewijk Van Overbeek–Perdieus, landbouwer te Heverlee. Tegelijkertijd met het burgerhuis aan de straatzijde, werd achterliggend op het perceel en parallel met de woning en de straat, een bakstenen schuur met uitlopend zadeldak van rode pannen opgetrokken. Deze schuur stond vermoedelijk in functie van landbouwactiviteiten kenmerkend voor het laat 19de-eeuwse en begin 20ste-eeuwse, agrarische Heverlee. De grote poorttoegang die het woonhuis kenmerkt maakte de achterliggende schuur vanop de straat bereikbaar. In 1954 werd door de toenmalige eigenaar Henri Verjauw de centrale gedichte vensteropening terug open gekapt en werd de zolder boven de inrijpoort tot kamers verbouwd.

Het burgerhuis omvat twee bouwlagen en drie traveeën onder een zadeldak van rode pannen met de nok parallel aan de straat. De lijstgevel met dubbelhuisopstand rust op een hardstenen plint met kleine keldergaten. Het parement uit rode baksteen is doorspekt met dubbele sierbanden uit witte geglazuurde baksteen, die ter hoogte van de dorpels doorlopen over de gevel. De eerste bouwlaag heeft drie muuropeningen onder getoogde ontlastingsbogen, afwisselend opgebouwd uit rode en witte geglazuurde bakstenen. Links van de inkomdeur is een groot venster onder een hardstenen latei, rechts is een dubbele houten poort onder een ijzeren I-balk. De centrale inkomdeur heeft een hardstenen omlijsting. De tweede bouwlaag is verlicht door drie getoogde vensters van verschillende breedte, onder wit geglazuurde bakstenen ontlastingsbogen met boogrug tussen hardstenen aanzetstenen. De penanten van de smalle middentravee dragen bakstenen lisenen met wit geglazuurde hoekkettingen. De houten kroonlijst op consoles met kraagstenen, rust op een boogfries van wit geglazuurde baksteen eveneens met kraagstenen. Het schrijnwerk is vernieuwd.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Leuven, afdeling I (Heverlee), 1896/1.
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 1954/084 (bouwvergunning 28.08.1954).

Auteurs :  Elsen, Liedewij, onbepaald
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis met achterliggende schuur [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305699 (Geraadpleegd op 12-08-2020)