erfgoedobject

Dorpswoning

bouwkundig element
ID: 305702   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305702

Beschrijving

De dorpswoning van twee bouwlagen in dubbelhuisopstand werd in 1905 gebouwd in opdracht van Guillaume Vergauw, landbouwer te Heverlee, naar ontwerp van architect Nicolas Decock. De woning is representatief voor de eerste bebouwing van de Tervuursesteenweg uit de vroege 20ste eeuw, die de aanzet gaf voor de verdichting van deze steenweg tot lintbebouwing na de Tweede Wereldoorlog. Met de achterliggende parallel gelegen schuur (geen bouwvergunning aangevraagd en niet kadastraal geregistreerd) sluit deze woning aan bij het landelijke karakter van de steenweg aan het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw.

De dorpswoning bestaat uit een woonhuis op een rechthoekig grondplan, tegen de rooilijn gebouwd, en voorzien van een parallel gelegen schuur met een gelijkaardig volume. Beide volumes zijn aan de westzijde met elkaar verbonden via lagere schuurtjes onder lessenaarsdaken. Zowel de schuur als het woonhuis werden opgetrokken met een parement van rode baksteen, onder zadeldaken met rode dakpannen.

Het breedhuis is opgevat als een dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak. De voorgevel is een lijstgevel op een hardstenen plint, afgewerkt met een klassiek hoofdgestel. Dit laatste bestaat uit een eenvoudige bakstenen waterlijst en een houten kroonlijst op consoles. De dorpels van de kozijnen zijn verbonden door rollagen, gevat tussen lagen gesinterde baksteen. De eerste bouwlaag is geopend door rechthoekige vensters met T-ramen onder hardstenen lateien en bakstenen ontlastingsbogen. De houten voordeur met bovenlicht in een hardstenen omlijsting, eveneens onder een ontlastingsboog, bevindt zich in de centrale derde travee. Boven de deur is een Mariabeeldje met sokkel en dakje bevestigd. De meest rechtse travee wordt geopend door een dubbele poort onder een metalen I-profiel en een bakstenen ontlastingsboog. De tweede bouwlaag wordt verlicht door vijf segmentboogvormige vensters onder bakstenen rollagen, getopt met een laag gesinterde bakstenen. De centrale muuropening is blind (reeds zo in de bouwaanvraag). In het dak werden drie dakraampjes voorzien. De vrijstaande oostelijke gevel is een blinde gevel. Het  houten schrijnwerk van de inkomdeur, poort en vensters op de gelijkvloerse verdieping bleef behouden.

De schuur parallel aan het woonhuis wordt opgetrokken op rechthoekige plattegrond. De verankerde muren, opgetrokken in rood baksteenmetselwerk, worden geopend langs de zuidelijke zijde door middel van grote rechthoekige doorritten. Het grote zadeldak met felrode pannen maakt ter hoogte van deze zijde een knik.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Leuven, afdeling I (Heverlee), 1906/2.
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 1905/073 (bouwvergunning 20.09.1905).

Auteurs :  Elsen, Liedewij, onbepaald
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Dorpswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305702 (Geraadpleegd op 07-07-2020)