erfgoedobject

Neoclassicistisch hoekhuis met café

bouwkundig element
ID
305707
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305707

Juridische gevolgen

Beschrijving

Neoclassicistisch hoekhuis met café, na oorlogsschade heropgebouwd in 1940 in opdracht van brouwerij Van Tilt gezusters. De architect (handtekening in het dossier onleesbaar) koos bij de wederopbouw voor een kopie van het neoclassicistische ontwerp dat architect Adolphe Spreutels in 1895 tekende voor het oorspronkelijke pand, in opdracht van Alphonse De Keijzer. De links aanpalende woning werd in 1958 bij het hoekpand geïntegreerd.

Historiek

In 1895 kreeg Alphonse De Keijzer de toelating tot het bouwen van een woning met café op de hoek van de Tiensepoort en de Bierbeekstraat. De Keijzer verwierf dit perceel van de familie Anthoons. Het hoekhuis werd opgetrokken in een neoclassicistische stijl, met kenmerkende gevelbepleistering en -detaillering naar ontwerp van architect Adolphe Spreutels. Het hoekhuis kreeg het zwaar te verduren gedurende de Tweede Wereldoorlog. Fotografisch materiaal gemaakt gedurende de Tweede Wereldoorlog toont aan dat het pand grotendeels bewaard bleef, en voornamelijk brandschade opliep. De gevels bleven intact, alsook de dakstructuur.

In oktober 1940 was brouwerij Van Tilt gezusters, gevestigd in de Mechelsestraat, eigenaar van het pand. Ze vroegen de toelating voor het heropbouwen van het beschadigde hoekpand. Er werd heropgebouwd naar vooroorlogs model waarbij het ontwerp van A. Spreutels bleef behouden. Gelijktijdig werd het links aanpalende woonhuis, eveneens eigendom van Van Tilt, ingericht als woonhuis met winkelruimte op het gelijkvloers. De naam van de architect vermeld in het bouwdossier is onleesbaar.

In 1958 was het hoekpand met aanpalend woonhuis op de Tiensesteenweg nog steeds in eigendom van de brouwerij Van Tilt. De brouwerij, op dat moment in de Vaartstraat gevestigd, verkreeg toelating om de gelijkvloerse gevelopeningen van het hoekpand te wijzigen alsook de gelijkvloerse verdieping van het aanpalende winkelpand. De plannen voor deze wijzigingen werden opgemaakt door de architect Jean Maloens, de werken werden uitgevoerd door J. Mommens en zoon, gevestigd in de naastliggende Bierbeekstraat. De begane grond van het aanpalende winkelpand werd volledig bij het café betrokken. De gevel kreeg ter hoogte van deze bouwlaag een uniforme afwerking met schijnvoegen. De vensters van het hoekpand werden vergroot ter hoogte van de cafézaal, zowel langs de Tiensesteenweg als langs de Bierbeekstraat. De toegangsdeur tot het café, aanvankelijk gesitueerd op de afgesnuite hoek, werd omgevormd tot venster. Een nieuwe toegang werd voorzien langs de zijde van de Tiensesteenweg, alsook langs de Bierbeekstraat (bouwsporen en hardstenen trede zijn nog zichtbaar). Een dubbele poorttoegang werd gecreëerd in de afsluitingsmuur ter hoogte van de Bierbeekstraat. In 1974 werd deze muur opgehoogd, in opdracht van brouwerij Van Tilt. Aan het einde van de 20ste en het begin van de 21ste eeuw werden de in 1958 gecreëerde toegangen gedicht en werd de oorspronkelijke toegang uit 1895 hersteld. Ook de vensterpartij langs de Bierbeekstraat werd in deze periode verlaagd tot op straatniveau.

Beschrijving

Het hoekpand vormt het uiterste punt van het bouwblok dat wordt ingesloten door de Tiensesteenweg en de Bierbeekstraat. Het woonhuis met café telt twee bouwlagen en drie bij twee traveeën met een tussenliggende overhoekse travee onder een bedaking van natuurleien. De links aansluitende woning van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, is bij het hoekhuis geïntegreerd en heeft een aansluitende, doch minder verfijnde gevelafwerking. Een muur langs de Bierbeekstraat sluit een achterliggende koer af van de straat. De geel beschilderde, bepleisterde gevels zijn voorzien van schijnvoegen en hebben een gecementeerde en beschilderde plint. Een cordonlijst en een fries met spiegels belijnen het hoekpand. Een houten kroonlijst met muizentandfries en klossen lijnt de gevels af. De begane grond van het hoekhuis wordt opengewerkt door rechthoekige vensters langs de Tiensesteenweg. Gewijzigde gevelopeningen kenmerken deze bouwlaag langs de Bierbeekstraat. De verdieping telt per travee een getoogd venster, met twee afwijkende, rechthoekige vensters ter hoogte van het voormalige aanpalende winkelpand. De vensters werden voorzien van geriemde omlijstingen met decoratief uitgewerkte sluitsteen. Het schrijnwerk werd vernieuwd, vermoedelijk in 1958 bij de wijziging van de muuropeningen. De ramen met T-verdeling op de verdieping gaan terug op het oorspronkelijke, vooroorlogse model.

De caféruimtes bevinden zich ter hoogte van de straatgevels en vormen zo een L-vorm die de keuken en afgesloten van het café, de trap naar de verdieping, insluiten (situatie midden 20ste eeuw).

  • Stadsarchief Leuven, Fotocollectie, Heverlee.
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 1895/6 (bouwvergunning 22.04.1895), dossier 1940/41 (bouwvergunning 18.10.1940), dossier 1958/159 (bouwvergunning 25.10.1958), dossier RO2010/0550 (bouwvergunning 23.07.2010), dossier U89/483 (bouwvergunning 19.10.1989).

Auteurs :  Elsen, Liedewij
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Neoclassicistisch hoekhuis met café [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305707 (Geraadpleegd op )