erfgoedobject

Neotraditioneel burgerhuis

bouwkundig element
ID: 305708   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305708

Beschrijving

Neotraditioneel burgerhuis gebouwd in 1921 naar een bouwaanvraag die in 1920 ingediend werd door Jules Jacqmotte naar ontwerp van architect Jean Dewit. Jacqmotte koos bij de heropbouw van zijn in de Eerste Wereldoorlog beschadigde neoclassicistische woning voor een totaal andere, neotraditionele bouwstijl, die de wederopbouw in Leuven kenmerkt.

Historiek

Het eind-19de-eeuwse neoclassicistische burgerhuis van Jules Jacqmotte werd vernield in de Eerste Wereldoorlog. Bij de wederopbouw van het pand in 1920 werd geopteerd voor een historiserende, neotraditionele stijl ter vervanging van de neoclassicistische lijstgevels die de steenweg sinds de 19de eeuw kenmerkten. Architect Jean Dewit tekende de plannen. De neotraditionele bak- en zandsteenstijl met gebruik van een historiserende trapgevel is kenmerkend voor het oeuvre van Jean Dewit. Dewit is in Leuven gekend als een architect van verschillende neotraditionele burgerhuizen in het centrum van de stad, voornamelijk uit het interbellum daterend.

Op de begane grond werd, ter hoogte van de brede rechtertravee, een winkelruimte voorzien. In 1934 doet Edouard Jossart, nieuwe eigenaar geworden na aankoop van de woning van Jacqmotte, een aanvraag voor veranderingen aan de gevel ter hoogte van de begane grond. Het plan is opnieuw van de hand van Jean Dewit. De bestemming wijzigde van winkel naar woning. De geleding van de gevel veranderde hierbij naar de huidige indeling, met wijzigingen in het interieur als gevolg. Voor deze wijziging in de voorgevel werd gebruik gemaakt van recuperatiesteen. In 1940 diende Jossart opnieuw een bouwaanvraag in. De woning werd, volgens zijn schrijven, erg beschadigd gedurende de bombardementen van 10 mei 1940. Het is niet uit deze aanvraag op te maken welke schade er was en welke delen bijgevolg werden vernieuwd en dateren van na 1940. De geleden schade gedurende de Tweede Wereldoorlog hadden vermoedelijk een beperkte impact op het burgerhuis. Het ontwerp van J. Dewit lijkt intact te zijn bewaard.

Beschrijving

Het burgerhuis werd opgetrokken in een voor Leuven typerende wederopbouwarchitectuur in neotraditionele stijl met kenmerkend gebruik van bak- en witsteen en een neo-Vlaamserenaissance-trapgevel. Twee ongelijke traveeën en twee bouwlagen van de rijwoning situeren zich onder een zadeldak van natuurleien. De brede rechtertravee werd risaliterend en prominent uitgewerkt met de trapgevel die de houten koonlijst doorbreekt. De gevel werd opgetrokken in felrode baksteen met horizontale, witstenen sierbanden op een hardstenen plint in rustieke stijl. Korfbogige vensters werken de gevel open, steeds voorzien van een bakstenen rollaag met witstenen aanzetstenen en sluitstenen en een wit geglazuurde bakstenen omlijsting. De linkertravee omvat een brede poorttoegang onder latei in similisteen en een korfbogig venster op de verdieping. Dit venster ligt in een verdiept gevelveld. De brede rechtertravee met trapgevel met witstenen negblokken, hardstenen dekstenen, overhoeks topstuk en sierankers omvat op de begane grond een breed venster en de voordeur. Twee vensters met bakstenen muurdam kenmerken de eerste verdieping, één venster werkt de trapgevel open, gevolgd door een lichtgleuf in de top. Twee witstenen sierstenen met jaartal ‘1921’ kenmerken de topgevel. De trapgevel werd volgens de bouwaanvraag bekroond met een smeedijzeren windwijzer, die nu verdwenen is. Het schrijnwerk bleef, ondanks de oorlogsschade in 1940, bewaard overeenkomstig de bouwaanvragen uit 1920 en 1934. Houten ramen met T-verdeling op de verdiepingen hebben bovenlichten met een verticale roedeverdeling. Een vierdelige, houten garagepoort met bovenlichten kenmerkt de linkertravee. Het guillotineraam en de houten voordeur met panelen en ramen met smeedijzeren traliewerk in de rechtertravee werden voorzien van eenzelfde bovenlicht.

Sinds de functie- en gevelwijziging in 1934 wordt het burgerhuis gekenmerkt door een eerder traditionele plattegrond waarbij zich in het verlengde van de poort een garage bevindt en in het verlengde van de voordeur een gang en trappenhuis. Tussen de hal en de garage bevindt zich een voorkamer die in verbinding staat met een achterliggende, brede achterkamer, uitgevend op de koer. In een aanbouw ter hoogte van de brede travee werden enkele functionele vertrekken voorzien (keuken en wasruimte). Op de verdieping bevinden zich in de hoofdbouw drie kamers waarbij twee kamers langs de straatzijde met elkaar in verbinding staan. De uitbouw omvat eveneens twee kamers, bereikbaar vanuit de trapkoker.

  • Stadsarchief Leuven, Fotocollectie, Heverlee.
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 1920/23 (bouwaanvraag 21.12.1920), dossier 1934/112 (bouwvergunning 19.06.1934), dossier 1940/33 (bouwvergunning 11.10.1940).

Auteurs :  Elsen, Liedewij
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Neotraditioneel burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305708 (Geraadpleegd op 11-07-2020)