erfgoedobject

Modernistisch burgerhuis

bouwkundig element
ID: 305715   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305715

Beschrijving

Het modernistische burgerhuis werd in 1932 opgetrokken in opdracht van J. Crombez naar een ontwerp van de architect Frans Vandendael. Vandendael was als gemeentelijk architect van Heverlee vooral gekend als ontwerper van verschillende woonwijken met tuinwijkkarakter, alsook van enkele meer regionalistisch geïnspireerde villa’s. Dit modernistische burgerhuis vormt, tot zover gekend, een zeldzaam ontwerp binnen het oeuvre van deze architect. Kenmerkend voor het modernistische woningontwerp is de dynamische, horizontaal gelede gevelcompositie met verspringende gevelvlakken voorzien van grote vensterpartijen en het typerende materiaalgebruik met platte baksteen. De niet-conventionele planindeling van deze woning draagt bij tot het vooruitstrevende karakter van het woningontwerp.

De woning werd achter de rooilijn opgetrokken en heeft een voortuin en oprit naar de half ondergrondse verdieping met garage. De voortuin wordt, zoals de bouwvergunning voorschrijft, afgesloten door een lage tuinmuur met hekwerk. Dit eenvoudige, buisvormige hekwerk, gevat tussen pijlers en op een bakstenen muurtje van bruine bakstenen, bleef bewaard.

Het burgerhuis met een gevelbreedte van drie traveeën telt twee bouwlagen en een half ondergrondse verdieping onder een zadeldak in rode pannen. De lijstgevel heeft een rood bakstenen parement op een hoge plint in bruine baksteen en wordt ter hoogte van de eerste en tweede bouwlaag verlevendigd door witstenen onderdorpels en brede, bepleisterde en grijs geschilderde muurbanden. Deze dragen in combinatie met de uitkragende kroonlijst en het dynamisch gevelspel bij tot een sterk horizontale gevelgeleding, waarbij de klassieke indeling met drie traveeën lijkt te vervagen.

In de linkse poorttravee bevindt zich ter hoogte van de half ondergrondse verdieping de garagepoort. Deze sluit bovenaan aan op een vooruitspringend volume dat geopend wordt door een groot rechthoekig venster. Deze geveluitsprong is opgevat als erker met bekronend balkon en sluit onderaan aan op de bakstenen plint. Een drieledige vensterpartij met centraal deurvenster geeft uit op het balkon. In de centrale deurtravee bevindt zich ter hoogte van de eerste bouwlaag de deurportiek onder een betonnen luifel. In de afgeronde hoeken van de uitsparing in het gevelvlak bevindt zich aan weerszijden van de inkomdeur een rechthoekig venster met witstenen onderdorpel. Een hardstenen buitentrap met vijf treden leidt naar de deurportiek. Volgens de bouwaanvraag van 1932 diende de bordestrap geflankeerd te worden door gemetselde bloembakken. Twee rechthoekige vensters openen de midden- en rechtertravee ter hoogte van de tweede bouwlaag. Een bepleisterde band lijnt de lijstgevel tenslotte af samen met de uitkragende houten kroonlijst. In het zadeldak bevindt zich een eenvoudige dakkapel ter hoogte van de middentravee. Het originele schrijnwerk van de ramen met horizontale roedeverdelingen, alsook dat van de metalen voordeur bleef bewaard.

Ook de achtergevel, met een terras en trap uitgevend op de lager gelegen achtertuin, werd erg plastisch uitgewerkt volgens het ontwerp van architect Vandendael. Opvallend is de doorlopende driezijdige erker op de verdiepingen en de uitbouw ter hoogte van de linkertravee. Grote, rechthoekige vensters werken de verschillende bouwlagen open, zoals dit ook bij de voorgevel het geval was. In het dak bevinden zich drie dakkapellen ter hoogte van de drie traveeën.

De voordeur geeft uit op een inkom met toilet. In de rechtertravee bevindt zich aan de straatzijde een spreekkamer die aansluit op de inkom en gescheiden werd van de privé-vertrekken. In het verlengde van de inkom bevindt zich een centrale hal met trappenhuis waarop de verschillende vertrekken op de gelijkvloerse verdieping uitgeven: een salon en woonkamer in de linkertravee en een keuken in de rechtertravee aan de tuinzijde. De ruime traphal situeert zich in de rechtertravee, aansluitend op de centrale hal en zit gevat tussen spreekkamer en keuken. De planindeling met centrale overloop herhaalt zich ook op de verdieping. Vijf slaapkamers en een badkamer geven uit op de overloop. De verschillende zolderkamers werden eveneens rond een overloop geschikt.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 1932/233 (bouwvergunning 16.12.1932).

Auteurs :  Elsen, Liedewij
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Modernistisch burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305715 (Geraadpleegd op 09-04-2020)