erfgoedobject

Villa Therese

bouwkundig element
ID: 305716   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305716

Beschrijving

“Villa Thérèse” werd opgetrokken in opdracht van Edgard Van Meenen, apotheker uit Heist-op-den-Berg, naar een ontwerp van architect Marcel Claes van 1929. Van Marcel Claes zijn enkele rijwoningen gekend in Leuven en omgeving, alle gekenmerkt door een vrij gematigde modernistische vormgeving, waarbij zijn vroegste ontwerpen nog duidelijke invloeden van de art deco vertonen. “Villa Thérèse” vormt tot dusver gekend een uitzondering in het oeuvre van de architect en kent een vrij traditioneel ontwerp, dat wat betreft volumewerking en keuze van bedaking duidelijke stijlinvloeden verraadt van de cottagestijl. De halfvrijstaande woning werd uiteindelijk niet volledig gerealiseerd volgens de ontwerpplannen bij de bouwaanvraag van 1929, waardoor een aantal uitgesproken kenmerken van de cottagestijl niet uitgevoerd werden.  

Het half vrijstaande burgerhuis werd achter de rooilijn opgetrokken en kent een zijdelingse ingang. De voortuin wordt afgesloten door een lage tuinmuur in bossage met hardstenen deksteen. De woning telt twee op drie traveeën en twee bouwlagen onder een complexe bedaking met gecombineerd schilddak en afgewolfd zadeldak met rode pannen. De gevels hebben een parement in rode baksteen op een hardstenen plint in bossage, volgens de bouwplannen bij de bouwaanvraag van 1929 afgewerkt met bepleisterde muurbanden ter hoogte van de tweede bouwlaag. Deze afwerking werd bij de uitvoering beperkt tot een brede bepleistering van de lateien boven de rechthoekige vensters.

De zuidoostelijke zijgevel bestaat uit een brede vooruitspringende travee met afgeschuinde geveltop onder afgewolfd zadeldak met uitkragende dakrand. De centrale deurtravee werd soberder uitgewerkt dan voorzien in de bouwaanvraag en wordt gekenmerkt door een voordeur met flankerende rechthoekige vensters, alle onder een wit bepleisterde latei. Ter hoogte van de tweede bouwlaag bevindt zich een drieledig venster met bakstenen tussenstijlen. De linkertravee werd blind en licht risaliterend uitgewerkt, terwijl de rechtse terugwijkende travee per bouwlaag geopend wordt door een rechthoekig venster. In het schilddak bevindt zich een eenvoudige dakkapel onder lessenaarsdak. De noordoostelijk georiënteerde gevel aan de straatzijde wordt geopend door grote rechthoekige vensters, steeds voorzien van een latei met witte bepleistering en een hardstenen lekdrempel. In de geveltop bevindt zich een wit bepleisterd gevelvlak met opschrift “Villa Thérèse”. Het schrijnwerk werd volledig vernieuwd.

De halfvrijstaande woning kent een vrije planindeling, waarbij de ruimtes op de gelijkvloerse verdieping rond de centrale vestibule met trappenhuis geschikt werden. De inkom of vestibule met het trappenhuis werd in de centrale deurtravee ondergebracht en deelt de woning op in twee entiteiten. Aan de straatzijde geeft de inkom uit op het salon en een vestiaire met sanitaire ruimte. Aan de tuinzijde bevinden zich de eetkamer en de keuken. De keuken staat in verbinding met een eenlaagse aanbouw onder glazen bedaking, die aanvankelijk dienst deed als veranda maar op heden verbouwd is. De planindeling herhaalt zich op de eerste verdieping en zolderverdieping, waarbij de overloop op de eerste verdieping uitgeeft op drie kamers en een badkamer.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 1927/33 (bouwvergunning 12.04.1927).

Auteurs :  Elsen, Liedewij
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Villa Therese [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305716 (Geraadpleegd op 06-07-2020)