erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID: 305717   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305717

Beschrijving

Het half vrijstaande, cottage-getinte burgerhuis werd opgetrokken in opdracht van C. Verreck, naar een ontwerp van architect Marcel Claes uit 1929. Van Marcel Claes zijn enkele rijwoningen gekend in Leuven en omgeving, alle gekenmerkt door een art-decovormgeving met invloeden van het modernisme. Dit burgerhuis daarentegen wordt gekenmerkt door een sterke invloed van de cottagestijl, wat onder meer blijkt uit de complexe plattegrond, de complexe en uitkragende bedaking, het parement in rode baksteen met bepleisterde geveltop op rustieke, hardstenen plint, alsook de in vorm en grootte variërende venster- en deuropeningen met aangepast schrijnwerk.

De woning werd teruggetrokken van de rooilijn opgetrokken en voorzien van een oprit met voortuin. De voortuin werd, zoals de bouwvergunning omschrijft, afgesloten door middel van een lage tuinmuur. De muur werd opgetrokken in bruin baksteenmetselwerk en ligt gevat tussen bakstenen pijlers, elk voorzien van een hardstenen deksteen.

Het burgerhuis telt twee traveeën en twee bouwlagen onder een complexe bedaking, bestaande uit een schilddak en afgewolfd zadeldak met rode pannen en ver uitkragende dakranden. Het bakstenen parement op breukstenen plint in bossage en met een afgetopte puntgevel met witte bepleistering wordt gekenmerkt door banden in verticaal baksteenmetselwerk. Grote vensterpartijen in wisselende vormen werken de gevels open. Volgens de bouwplannen, bijgesloten bij de bouwaanvraag, was de eerste verdieping eveneens voorzien van bepleistering en bevatte de zijgevel  meer vensters en bepleisterde gevelvlakken. De schoorstenen werden eveneens weergegeven als gedetailleerd uitgewerkt in witte bepleistering en rode baksteen.

De asymmetrische gevelcompositie legt de klemtoon op de brede venstertravee. Deze springt vooruit en wordt bekroond door beschilderde bepleisterde geveltop onder afgewolfd zadeldak. Ter hoogte van de eerste bouwlaag bevindt zich een groot halfrond venster onder rollaag. Een grote rechthoekige vensterpartij onder rollaag werkt de tweede bouwlaag open. In de geveltop bevindt zich een venster met afgeschuinde bovenhoeken. In de rechtse smalle deurtravee bevindt zich de rondboogvormige voordeur onder bakstenen rollaag. Deze wordt links geflankeerd door een klein rechthoekig venster en is voorzien van een luifel. Het betreft een leien lessenaarsdak ondersteund door houten korbelen. Ter hoogte van de tweede bouwlaag bevindt zich een rechthoekig venster met wit bepleisterde latei. De zijgevel, eveneens voorzien van een breukstenen plint en bakstenen sierlijsten, wordt ter hoogte van elke bouwlaag geopend door drie identieke rechthoekige vensters, elk voorzien van een wit bepleisterde latei. De achtergevel werd volgens de bouwaanvraag voorzien van een tweelagige aanbouw ter hoogte van de rechtertravee, voorzien van dakterras. Het is onduidelijk of deze uitbouw ook daadwerkelijk werd gerealiseerd of reeds werd gesloopt. Het oorspronkelijke houten schrijnwerk van de ramen met kleine roedeverdeling, evenals dat van de houten paneeldeur met bovenlicht en smeedwerk, bleef bewaard.

Het burgerhuis heeft een traditionele planindeling: ter hoogte van de rechtse deurtravee bevindt zich het trappenhuis dat de kelder met de zolderverdieping verbindt. Achter het trappenhuis bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping de bijkeuken of office met aansluitend de keuken in aanbouw. Ter hoogte van de brede venstertravee bevindt zich de enfilade van woon- en eetkamer. De ruimtes op de eerste verdieping kennen een gelijkaardige planindeling, waarbij drie slaapkamers en een badkamer zich rond de overloop van de trap schikken. Een vierde slaapkamer bevindt zich in de aanbouw. De zolder werd identiek ingedeeld. De slaapkamer in de aanbouw werd vervangen door een dakterras.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 1929/122 (bouwvergunning 28.07.1929).

Auteurs :  Elsen, Liedewij
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305717 (Geraadpleegd op 03-07-2020)