erfgoedobject

Eenheidsbebouwing

bouwkundig element
ID: 305720   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305720

Beschrijving

De eenheidsbebouwing van veertien arbeiderswoningen met aansluitend hoekpand, werd gebouwd volgens een bouwaanvraag uit 1932 in opdracht van Jan Mommens, zaakvoerder van de schrijnwerkerij Mommens Frères uit Leuven, naar ontwerp van architect Jean Dewit. In 1933 werd de toestemming gevraagd voor het plaatsen van een keldergat aan het hoekpand met commerciële functie. Dit pand fungeerde op dat moment als koffiehuis genaamd “Limba”.

De eenheidsbebouwing bestaat uit veertien rijwoningen in spiegelbeeldschema en één centraal hoekhuis ter hoogte van de kruising Bierbeekstraat-Tivolistraat. De rijwoningen tellen elk twee bouwlagen en twee ongelijke traveeën onder een zadeldak met rode pannen. De lijstgevels zijn opgetrokken in rood baksteenmetselwerk, rustend op een doorlopende hardstenen plint, en worden verlevendigd door doorlopende witstenen en bakstenen sierlijsten die ter hoogte van de rechthoekige muuropeningen door witstenen aanzetstenen doorbroken worden. De vensters zijn voorzien van hardstenen lekdrempels. Alle gevels worden afgelijnd door een sterk uitkragende kroonlijst. Het houten schrijnwerk bleef bewaard bij de woning nummer 18 in de Tivolistraat. De woning heeft een guillotineraam en houten beglaasde voordeur met smeedijzeren deurrooster en bovenlicht ter hoogte van de eerste bouwlaag en twee ramen met T-verdeling ter hoogte van de tweede bouwlaag. Geel gekleurd glas met loden, gekruiste roeden kenmerken de ramen.

De rijwoningen kennen een eenvoudige plattegrond met conventionele planindeling, bestaande uit een voorkamer en achterkamer ter hoogte van de brede venstertravee. Achterin de woning bevindt zich een washuis in de aanbouw. Ter hoogte van de deurtravee bevindt zich een gang met trappenhuis die uitgeeft op de achterkamer. De eerste verdieping kent een gelijkaardige indeling en is uitgerust met twee slaapkamers.

De hoekwoning in de Tivolistraat 24A doorbreekt de eenheidsbebouwing en is voorzien van een extra bouwlaag, die mogelijk later toegevoegd werd. Het hoekpand is opgebouwd uit twee op twee traveeën en een afgesneden hoektravee en drie bouwlagen onder plat dak. Het hoekpand is ter hoogte van de eerste bouwlaag verbonden met de bebouwing van de Tivolistraat door een lage bakstenen muur. De lijstgevels hebben een rood bakstenen parement op hardstenen plint, verlevendigd door witstenen en bakstenen sierlijsten die aansluiten op de aanpalende bebouwing. Een brede gecementeerde band vormt de scheiding tussen de eerste bouwlaag en bovenliggende bouwlagen. De twee traveeën in de Bierbeekstraat en de Tivolistraat worden geopend door rechthoekige vensters onder bakstenen rollaag met witstenen aanzetstenen. De afgeschuinde hoektravee heeft een deur op de gelijkvloerse verdieping, die oorspronkelijk de toegang vormde tot zowel de commerciële ruimte als de leefruimtes. De eerste verdieping wordt geaccentueerd door een driezijdige erker onder geprofileerde kroonlijst met bekronend balkon, voorzien van een smeedijzeren borstwering. De lijstgevels worden afgelijnd door een uitkragende kroonlijst. In de ruimte ter hoogte van de hoektravee werd een magazijn ondergebracht, vervolgens een koffiehuis. Ter hoogte van het linkse venstertravee in de Bierbeekstraat bevond zich de keuken en het washuis. De toegang tot de koer en het trappenhuis situeerde zich in de Tivolistraat.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Leuven, afdeling III (Heverlee), 1932/ 35.
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 1932/84-98 (bouwvergunning 17.07.19323), dossier 1933/228 (bouwvergunning 13.01.1933).
  • UYTTERHOEVEN R. & MORIAS C. 1996: Heverlee 1846 - 1976: evolutie in woord en beeld, Leuven.

Auteurs :  Elsen, Liedewij
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Eenheidsbebouwing [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305720 (Geraadpleegd op 01-06-2020)