erfgoedobject

Dorpswoningen

bouwkundig element
ID: 305723   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305723

Beschrijving

De bouw van twee gekoppelde dorpswoningen werd kadastraal geregistreerd in 1888. De woningen behoren tot de vroegste bebouwing van de straat en worden gekenmerkt door een sterk vooruitspringende rooilijn ten opzicht van de latere bebouwing. Het ensemble wordt gekenmerkt door een doorlopend parement en een repetitief gevelschema. De schuur die achter de woning op nummer 20 staat, werd kadastraal geregistreerd in 1958, maar is afgaande op het materiaalgebruik mogelijk ouder; bijgebouwen werden niet altijd dadelijk geregistreerd in het kadaster.

De gekoppelde dorpswoningen werden opgetrokken op een licht afhellend perceel. De twee breedhuizen tellen elk drie traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak van rode pannen. De verankerde, rode bakstenen woningen werden opgebouwd met een dubbelhuisopstand en in de centrale deurtravee  een rechthoekige deur met bovenlicht. De flankerende venstertraveeën hebben rechthoekige vensters op beide bouwlagen. Alle muuropeningen hebben een hardstenen latei en lekdrempel (vernieuwd bij nummer 18). De eerste bouwlaag van nummer 20 heeft ook bakstenen ontlastingsbogen. Een doorlopende gecementeerde plint met keldergaten kenmerkt de voorgevels. Met uitzondering van een klein venster in de noordelijke zijpuntgevel (nummer 20), zijn de zijgevels blind. Het schrijnwerk van nummer 20 is vermoedelijk nog 19de- of begin 20ste-eeuws, het schrijnwerk van nummer 18 alsook de kroonlijst van nummer 20 werden vernieuwd.  

Achterin, parallel gelegen aan de woning nummer 20, situeert zich een verankerde, rode bakstenen dwarsschuur onder leien zadeldak, met stal en wagenhuisgedeelte en doorgang naar de achtertuin. Het gebouw telt drie traveeën en anderhalve bouwlaag. Rechthoekige muuropeningen met bakstenen rollagen; rechthoekige poortdoorgang in de centrale travee.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Leuven, afdeling I (Heverlee), 1888/3, 1958/5.

Auteurs :  Elsen, Liedewij
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Dorpswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305723 (Geraadpleegd op 04-06-2020)