erfgoedobject

Villa in cottagestijl

bouwkundig element
ID: 305734   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305734

Beschrijving

De villa in sobere cottagestijl, kadastraal geregistreerd in 1938, werd gebouwd in opdracht van Joseph Albert Marie Alexandre Felicien, advocaat te Heverlee. De villa met scherpe puntgevel in baksteenmetselwerk en imitatievakwerk is verhoogd ingeplant ten opzichte van de Waversebaan, en vormt een beeldbepalend pand langs deze weg.

De villa bevindt zich in de diepte op het perceel en is vanaf de straat toegankelijk door middel van een lange bordestrap (vernieuwd) loodrecht op de centrale inkomtravee met puntgevel.  Een oprit aan de rechterzijde van het perceel leidt naar de achtertuin. Ter hoogte van deze oprit bleef een lage, witgeschilderde, houten poort bewaard, gevat tussen gemetselde pijlers.

De villa heeft een hoofdvolume op een nagenoeg rechthoekige plattegrond, en een eenlaagse uitbreiding op een cirkelvormige plattegrond aan de noordzijde van het huis uit 1988. Het hoofdvolume telt drie traveeën en twee bouwlagen onder een imposant schilddak met dakpannen (vernieuwd). Het gevelparement is opgetrokken uit rood baksteenmetselwerk voor de gelijkvloerse verdieping alsook voor de zijgevels. De bovenbouw van de voor- en zijgevel onderscheidt zich door een parement uit platte, okergele baksteen, waarin het stijl- en regelwerk eigen aan de cottagestijl wordt geïmiteerd door in reliëf gemetselde stroken bruine baksteen. De portaaltravee wordt in de voorgevel gemarkeerd door een overstekend middenrisaliet dat uitmondt in een puntgevel. Deze takt met een kruisende nok aan op het schilddak, tussen twee schoorstenen. Deze centrale travee heeft een dubbele inkomdeur op de eerste bouwlaag, een groot rechthoekig venster op de tweede bouwlaag en een kleiner exemplaar in de spitse geveltop. Het bruin bakstenen imitatie-stijl- en regelwerk loopt door in de vensteromlijstingen. De smallere rechter travee heeft een rondboogvenster op het gelijkvloers en een rechthoekig venster op de verdieping, de bredere linker travee een korfboogvenster en een rechthoekig venster, alle omlijst door het stijl- en regelwerk. De omlopende kroonlijst werd voorzien van wit plaatmateriaal. Het originele schrijnwerk bleef gedeeltelijk behouden, waaronder de dubbele, wit geschilderde houten voordeur met smalle lichten, de guillotinevensters op de gelijkvloerse verdieping en het dubbele raam in de spitse puntgevel.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Leuven, afdeling IV (Heverlee), 1938/76.

Auteurs :  Elsen, Liedewij
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Villa in cottagestijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305734 (Geraadpleegd op 25-05-2020)