erfgoedobject

Modernistische woning

bouwkundig element
ID: 305735   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305735

Beschrijving

De modernistische rijwoning werd opgetrokken in 1939 in opdracht van Pieter Léonard, bediende te Heverlee. Alphonse Marchal, een bekende modernistische architect in het Leuvense, werd aangesteld als architect. De woning wordt gekenmerkt door een plastische vormgeving waarbij in- en uitspringende geveldelen, gebogen gevelelementen refererend naar de pakketbootstijl, een sterke horizontale geleding alsook grote vensterpartijen zowel schatplichtig zijn aan het modernisme als kenmerkend voor het oeuvre van Marchal.

De rijwoning sluit aan bij de aanpalende woningen nummers 183 en 185, eveneens  modernistisch van ontwerp en voorzien van een gedeeltelijk verharde voortuin. Deze voortuinen worden van de straat afgesloten door middel van lage omheiningsmuren. De voortuin van de woning is verhard en helt voor de helft af naar de lager gelegen garagetoegang. Een trappenbordes, van de straat en van de oprit gescheiden door een muurtje van wit baksteenmetselwerk met hardstenen dekstenen, leidt naar de woning.

De woning telt twee bouwlagen boven een garageverdieping, onder een zadeldak met rode pannen. Twee traveeën markeren de voorgevel van het enkelhuis en maken een duidelijke verdeling in de linker venstertravee en de  hoger uitkragende, rechterdeurtravee. Metselwerk van witte, platte baksteen in halfsteens verband met Dudokvoeg kenmerkt het parement dat wordt afgesloten door een licht uitkragende hardstenen deklijst. De venstertravee omvat op garage- en kelderniveau de rechthoekige garagepoort. Zowel de gelijkvloerse verdieping als de eerste verdieping worden gekenmerkt door een oplopende erker. Deze  heeft een gebogen uiteinde en een platte bedaking onder kroonlijstniveau. Op beide verdiepingen werkt een rechthoekig bandraam de erker open (aanvankelijk mogelijk eveneens boogvormig). Deze vensters werden voorzien van een hardstenen lekdrempel en een witgeschilderde latei, die de boogvorm van de erker volgen en zo de horizontale gevelgeleding benadrukken. De inkomtravee rust op een hardstenen plint waarin de handtekening van de architect is verwerkt: “A. MARCHAL ARCHITECTE LOUVAIN”. De rondboogdeur ligt vervat in een vooruitspringende en donkerrood geglazuurde tegelomlijsting die sterk contrasteert met de witte gevelsteen. Op de verdieping haakt een gebogen balkon in de erker van de venstertravee, gekenmerkt door dezelfde rode tegelafwerking en een witte buisleuning. Het balkon is bereikbaar door middel van een deurvenster in de flank van de erker. Een horizontaal, rechthoekig venster met een hardstenen lekdrempel en wit bepleisterde latei sluit daar bij aan. Het non-figuratieve glas-in-loodraam verlicht de badkamer. Het schrijnwerk werd over de volledige gevel vernieuwd, met uitzondering van de witgeschilderde, houten voordeur met groot licht en decoratief ijzersmeedwerk. In de rechterbovenhoek bevond zich aanvankelijk een vlaggenmast.

De woning heeft een klassieke, 19de-eeuwse enkelhuisopdeling waarbij de rechter deurtravee een inkomhal met het trappenhuis omvat dat de kelder met de zolder verbindt. In het verlengde van de trap bevindt zich de keuken, uitkijkend op de achtertuin. Opmerkelijk is de kleine schuilplaats die zich rechts van de keuken bevindt ter hoogte van de knik van het perceel naar rechts. De brede venstertravee omvat de woonkamer en de eetkamer in enfilade. Deze verdeling van de plattegrond herhaalt zich op de verdieping waarbij boven de hal de badkamer en ter hoogte van de keuken één van de drie slaapkamers werden gesitueerd.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Leuven, afdeling IV (Heverlee), 1939/51.
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 1939/93 (bouwvergunning 02/06/1939).

Auteurs :  Elsen, Liedewij
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Modernistische woning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305735 (Geraadpleegd op 06-07-2020)