erfgoedobject

Modernistisch burgerhuis

bouwkundig element
ID: 305736   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305736

Beschrijving

De modernistische burgerwoning werd opgetrokken volgens een bouwaanvraag uit 1936 in opdracht van Alfons Dieu. De architect Louis Van Roy, waarvan reeds enkele modernistische projecten in het Leuvense gekend zijn, maakte de plannen voor deze woning op. De woning wordt gekenmerkt door een erg plastische vormgeving waarbij in- en uitspringende geveldelen, gebogen gevelelementen refererend naar de pakketbootstijl, een sterke horizontale geleding alsook grote vensterpartijen schatplichtig zijn aan het modernisme.

De woning moest volgens de bouwvergunning verplicht achter de rooilijn gebouwd worden. Dat dit voor de omliggende woningen ook het geval was, blijkt uit de aanwezigheid van de voortuinen die de scheiding vormen met de straat.

De rijwoning sluit aan bij de aanpalende woningen nummers 181 en 185, eveneens van een modernistisch ontwerp en voorzien van een gedeeltelijk verharde voortuin. Deze voortuinen worden van de straat afgesloten door lage omheiningsmuren. De tuinafsluiting van de woning Dieu stemt overeen met het plan opgemaakt door Van Roy: bakstenen muurtjes met een buisleuning sluiten de tuin af en buigen ter hoogte van het verharde pad in de richting van de voordeur. Een poortje in gebogen smeedwerk dat voorkomt op de bouwplannen bleef niet bewaard.

De onderkelderde woning van drie bouwlagen en twee traveeën rust op een plint van verticaal gemetste rode baksteen en bevindt zich onder een plat dak met een rand uit ceramische dekstenen. De brede linker venstertravee en de hoger opgetrokken, smalle rechter deurtravee lopen in elkaar over door middel van de verticaliserende gevelelementen. Het parement werd opgetrokken in een gele, platte baksteen met accenten in blauwe hardsteen en witte bepleistering. De rechthoekige inkomdeur wijkt terug tussen gebogen gevelpartijen, en rust op twee hardstenen treden. De rechthoekige vensterpartij in de linker travee, gescheiden door een wit bepleisterde post, buigt eveneens af richting deurtravee. Deze beweging wordt benadrukt door de gebogen hardstenen lekdrempel van de vensterpartij. Een verticaal venster werkt de gebogen gevel open rechts van de inkomdeur. De vensterpartij en het portaal zijn afgewerkt met een wit bepleisterde latei. Een halfronde pijler gemetseld uit alternerend liggende en staande rollagen, flankeert het portaal aan de rechterzijde van de gevel. De eerste verdieping wordt ter hoogte van de venstertravee opvallend gekenmerkt door een erker met gebogen uiteinde. Rechthoekige vensters werken de erker open (aanvankelijk mogelijk gebogen ramen). Zowel de hardstenen lekdrempel als de wit bepleisterde bekroning met houten kroonlijst volgen de boogvorm. De erker vormt de aanzet van een balkon dat zich ter hoogte van de deurtravee bevindt, eveneens met een gebogen uiteinde, hardstenen deksteen en gebogen buisleuning. Een deurvenster in de deurtravee maakt het balkon bereikbaar vanuit de achterliggende vertrekken. Op de tweede verdieping verlicht een groot rechthoekig venster de venstertravee, een rond venster werkt de deurtravee open. Beiden traveeën worden hier visueel van elkaar gescheiden door een vlaggenmast (bewaard). Met uitzondering van de witgeschilderde houten voordeur met ijzeren, rechthoekig raam en L-vormig handvat, werd het schrijnwerk vernieuwd. Ter hoogte van de venstertravee werd de voortuin uitgegraven en werd de kelder toegankelijk gemaakt (niet op bouwplan weergegeven).

De woning met modernistische voorgevel werd gebouwd op een geknikt perceel, waarop een eerder traditionele, sinds de 19de eeuw gangbare enkelhuisplattegrond is geïntegreerd. De hal met sanitair rechts van de toegang, geeft uit op het trappenhuis ter hoogte van de rechtse gemene muur. De bordestrap verbindt de kelder en de drie bouwlagen. In het verlengde van de trap bevindt zich een bergkamer. De venstertravee omvat de woonkamer en eetkamer volgens enfilade. Een éénlaagse uitbouw die de geknikte vorm van het perceel volgt werd voorzien ter hoogte van beide traveeën. De venstertravee omvat hierbij een veranda, de deurtravee de keuken, gevolgd door de achterkeuken en wc. De verdiepingen houden deze plattegrond aan; het systeem van enfilade wordt ingeruild voor van elkaar gescheiden kamers, drie tot vier per verdieping, geschikt rondom de trap met overloop.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 1936/29 (bouwvergunning 30.03.1936).

Auteurs :  Elsen, Liedewij
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Modernistisch burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305736 (Geraadpleegd op 13-08-2020)