erfgoedobject

Modernistische villa

bouwkundig element
ID: 305749   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305749

Beschrijving

Villa in modernistische stijl, opgetrokken in 1941 in opdracht van H. Vanheukelom naar ontwerp van architect L. Hublé. De sterke horizontale geleding, de grote vensterpartijen alsook een dynamisch gevelspel van in- en uitspringende geveldelen kenmerken het ontwerp en zijn schatplichtig aan het modernisme.

Vrijstaand ingeplant in de diepte van een versmallend perceel, met een quasi rechthoekig volume van drie bij drie traveeën, omvat het gebouw een souterrain en twee bouwlagen onder een sterk uitkragend plat dak.  

Vermoedelijk opgetrokken met een structuur uit gewapend beton, werd de woning voorzien van een gevelparement in een gele platte baksteen in halfsteensverband (met typische Dudokvoeg), gecombineerd met lichtgrijs bepleisterde gevelvlakken ter hoogte van de rechthoekige muuropeningen. De plint, souterrain, terrassen, en keer- en afsluitingsmuur (mogelijk vernieuwd) contrasteren door het gebruik van een bruine platte baksteen. Verder wordt spaarzaam gebruik gemaakt van blauwe hardsteen voor de dorpels en dekstenen en de rondbogige omlijsting van de voordeur.

De architectuur onderscheidt zich door een gestroomlijnde vormgeving met een sterke horizontale geleding, een sterk uitkragende daklijst en gestrekte luifels boven de rechthoekige vensters. De gevelfronten zijn verlevendigd door asymmetrische accenten en in- en uitspringende volumes ter hoogte van de eerste bouwlaag geaccentueerd door uitkragende gestrekte betonluifels.

De voorgevel heeft een centrale deurtravee, voorafgegaan door een steektrap van zeven treden ter hoogte van de voortuin. De middentravee wordt geaccentueerd door de rondbogige deur en een rond venster opgevat als patrijspoort ter hoogte van de tweede bouwlaag. Een rondboogdeur, voorzien van gelijkvormige hardstenen omlijsting ligt samen met het rechthoekige venster van de linkertravee vervat in een risaliterende gevel met lichtgrijs bepleisterde gevelafwerking (mogelijk later toegevoegd) ter hoogte van de eerste bouwlaag (op de bouwaanvraag weergegeven als een insprong in de gevel op afgerond terras). Een overhoeks venster met bepleisterde muurdam verbindt op de tweede bouwlaag deze linkervenstertravee met de linkerzijgevel. Een half ondergrondse, rechthoekige garagepoort ligt vervat in de plint en maakt het souterrain toegankelijk ter hoogte van de rechtertravee. Een erker onder uitkragende luifel in grijze bepleistering buigt af naar de rechterzijgevel ter hoogte van de gelijkvloerse verdieping. Twee rechthoekige vensters werken de erker open, een hardstenen lekdrempel benadrukt de gebogen vorm van de erker. Op de tweede bouwlaag bevindt zich ter hoogte van deze travee een rechthoekig overhoeks venster, met deurvenster in de rechterzijgevel, uitgevend op een deels omlopend afgerond balkon met buisleuning, naar analogie met de onderstaande erker. De rechterzijgevel wordt, afgezien van de gebogen erker met balkon, geopend door drie rechthoekige vensters op beide bouwlagen. De linkerzijgevel wordt gekenmerkt door een levendig gevelspel met een uitsprong met ver uitkragende dakrand op de begane grond en een schoorsteenaanzet op de verdieping. Het originele schrijnwerk werd vervangen, vermoedelijk met behoud van de oorspronkelijke verdeling. De houten, rondbogige voordeur met licht en gekruld ijzerwerk, bleef behouden.

De hal geeft uit op een trapkoker in het verlengde van de centrale travee. Deze trap maakt eveneens de kelderverdieping toegankelijk met in de rechtertravee de garage. Een dubbelhuisopdeling wordt hierdoor gecreëerd. De linkertravee omvat een eetplaats uitgevend op een veranda ter hoogte van de achtergevel. De rechtertravee omvat een van de overige ruimtes afgesloten salon ter hoogte van de boogvormige erker, straatgevelzijde. De keuken en een washuis werden eveneens ondergebracht in deze travee, tuingevelzijde. Op de verdieping vormt een gang in het verlengde van de trap eveneens een onderscheid tussen de linkertravee met twee slaapkamers en de rechtertravee met twee slaapkamers en een badkamer, steeds in elkaars verlengde.

  • Stadsarchief Leuven, Fotocollectie, Heverlee, 1972, zonder nummer.
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 1941/42, (bouwvergunning 24.04.1941).

Auteurs :  Elsen, Liedewij
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Modernistische villa [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305749 (Geraadpleegd op 06-07-2020)