erfgoedobject

Modernistische villa

bouwkundig element
ID
305751
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305751

Beschrijving

Villa in modernistische stijl, gebouwd in 1936 in opdracht van Armand Maes, schoolhoofd te Oud-Heverlee, naar een ontwerp van architect Alphonse Marchal. De wit bepleisterde villa wordt gekenmerkt door een uitgepuurde, modernistische vormentaal met verschillende referenties naar de pakketbootstijl. De villa heeft een sobere plastische vormgeving met sterke horizontale geleding, gekenmerkt door in- en uitspringende gevelvlakken en afgeronde volumes refererend naar de pakketbootstijl. De woning is kenmerkend voor  het oeuvre van Alphonse Marchal. Afgezien van het vernieuwde schrijnwerk, bleef de villa gaaf bewaard.

Vrijstaand ingeplant in de diepte van het perceel, op een quasi rechthoekige plattegrond van drie bij twee traveeën, omvat het gebouw een souterrain en twee bouwlagen onder een plat dak met geprononceerde daklijst. Het kubistische volume wordt verlevendigd door het in- en uitspringend gevelvlak en het verspringende karakter van de platte bedaking. De villa heeft een parement in witte bepleistering in combinatie met bruine baksteen voor de plint, blauwe hardsteen voor dorpels en dekstenen en smeedijzer voor de borstweringen en vlaggenmast.

De rechtse poorttravee is licht risaliterend uitgewerkt en omvat de toegang tot de half ondergrondse verdieping met garage die in de bakstenen plint is ingewerkt. Twee identieke, rechthoekige vensters werken beide bouwlagen open. De middentravee reikt als centraal torenvolume op rechthoekige plattegrond hoger dan de overige traveeën en is ter hoogte van het aansluitend risaliterend gevelvlak van de poorttravee voorzien van een smeedijzeren mast. Het volume wordt in beide bouwlagen geopend door een overhoeks bandvenster op een hardstenen doorgetrokken lekdrempel. De linkerdeurtravee wijkt sterk terug ten opzichte van de bouwlijn en wordt voorafgegaan door een monumentale luifel op pijler met afgeronde hoek en bekronend terras, afgelijnd door een gestileerde smeedijzeren borstwering. De luifel doet dienst als inkomportaal, aanvankelijk aan weerszijden geopend maar op heden aan westelijke zijde dichtgemaakt door middel van een glazen windscherm. De linkertravee kent ter hoogte van beide bouwlagen eenzelfde indeling met een rechthoekige deuropening, aan de linkerzijde geflankeerd door een rond venster, en wordt bovenaan afgelijnd door een sterk uitkragende daklijst.

De oostelijke zijgevel, gericht naar de doorgang naar de achterliggende percelen, kent een vrij gesloten gevelindeling. De rechtertravee is licht risaliterend uitgewerkt met afgeronde hoek en wordt ter hoogte van beide bouwlagen geopend door een rechthoekig venster. De linkertravee is blind opgetrokken en wordt gesierd door drie gevelhoge insnijdingen in het gevelvlak ter hoogte van de schoorsteenaanzet. De westelijke zijgevel kent een dynamische gevelopbouw en sluit aan op het uitspringend volume van het inkomportaal met bekronend terras. Verschillende horizontale bandvensters werken deze gevel open. Het schrijnwerk  werd vernieuwd. Hierbij werd de oorspronkelijke verdeling van de aanvankelijk zwart geschilderde ramen behouden. Op een later tijdstip werd de woning uitgebreid met een tweelaagse aanbouw ter hoogte van de achtergevel.

De modernistische villa kent een vrije planindeling, waarbij de inkomhal met het trappenhuis centraal in de woning ondergebracht werd en als voornaamste circulatieruimte de verbinding aangaat met de overige ruimtes op de gelijkvloerse verdieping. Ter hoogte van de linkertravee sluit de inkomhal aan op een sanitaire ruimte. Het salon en de eetkamer bevinden zich aan de zuidelijke zijde ter hoogte van de middentravee en de rechtse poorttravee. Aan de tuinzijde van de woning bevindt zich de keuken met aansluitend een wasplaats. De kelderverdieping kent een gelijkaardige indeling, waarbij de garage in de rechtse poorttravee ondergebracht werd. Deze sluit aan de tuinzijde aan op een voorraadkamer. Ter hoogte van de linkertravee en de middentravee bevindt zich het trappenhuis, met aan de straatzijde de kolenkamer en verwarmingsruimte. Op de verdieping herhaalt zich de planindeling van de gelijkvloerse verdieping, waarbij de overloop uitgeeft op twee ruime slaapkamers ter hoogte van de rechtertravee. In het centrale volume van de middentravee werd de badkamer ondergebracht. De overloop geeft aan westelijke zijde uit op de linnenkamer en staat eveneens in verbinding met het ruime terras aan de straatzijde. Omwille van latere uitbreidingen ter hoogte van de achtergevel, werd de indeling vermoedelijk gedeeltelijk gewijzigd.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Leuven, afdeling II (Heverlee), 1937/10.
  • Stadsarchief Leuven, Fotocollectie Heverlee.
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 1936/203 (bouwvergunning 18.09.1936).

Auteurs :  Elsen, Liedewij
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Modernistische villa [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305751 (Geraadpleegd op )