erfgoedobject

Droogdal

landschappelijk element
ID: 305758   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305758

Juridische gevolgen

Beschrijving

Dit droogdal is gelegen ten oosten van de Wijngaardberg op het licht hellende landbouwgebied. Droge dalen ontstonden tijdens (inter)glacialen wanneer het water van smeltend sneeuw en ijs een weg door het landschap zocht. Wanneer het ijs teruggetrokken was waren deze dalen niet meer (altijd) watervoerend. Tijdens hevige regenval kan het dal echter af en toe nog water voeren.

Het dal is diep ingesneden in het landschap en valt op doordat het droge dal begroeid is met bomen en de omgeving ervan eerder open is. Ook op de historische kaarten (Villaret, Ferraris en later) is het droge dal ingenomen door bos. Het bos sloot in het verleden aan op het bosgebied ten zuiden ervan, richting Beninksberg. Eind 19de, begin 20ste eeuw verandert dit en ligt het gebied volledig geïsoleerd temidden van een akkergebied.

Op de biologische waarderingskaart is dit gebied gekarteerd als 'eiken-berkenbos' en 'zuur eikenbos'. Op terrein werden op de hellingen ook enkel jonge naaldbomenplantages aangetroffen.

  • Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1745-1748, Institut National de l’Information Géographique et Forestière-Saint-Mandé (France), CH 292, schaal 1:14.400.
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Gereduceerde Kadasterkaart van België, Dépôt de la Guerre, uitgegeven in 1845-1855, schaal 1:20.000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
  • Topografische kaarten van België, Eerste editie, Krijgsdepot, uitgegeven in 1865-1880, schaal 1:20.000.
  • Topografische kaarten van België, Derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1889-1900, schaal 1:20.000.
  • Kaart van België, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1928-1950, schaal 1:20.000.
  • Biologische waarderingskaart van Vlaanderen versie 2 [online]: http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/1acb23e7-09b0-4d92-a0a1-61e4c9ece79b (geraadpleegd op 8 juli 2014).

Bron     : -
Auteurs :  De Haan, Aukje
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Droogdal [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305758 (Geraadpleegd op 25-10-2020)