Droogdal

inventaris landschappelijk erfgoed \ landschapsatlas relict \ landschapsatlaselement

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Rotselaar
Deelgemeente Wezemaal
Straat
Locatie Wezemaal (Rotselaar)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie vaststelling Wijngaardberg (2017 - 2018).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als landschapsatlasrelict Wijngaardberg en het landbouwgebied tot aan de Parhof

Deze vaststelling is geldig sinds 25-09-2018.

Beknopte karakterisering

Typologiedroogdalen

Beschrijving

Dit droogdal is gelegen ten oosten van de Wijngaardberg op het licht hellende landbouwgebied. Droge dalen ontstonden tijdens (inter)glacialen wanneer het water van smeltend sneeuw en ijs een weg door het landschap zocht. Wanneer het ijs teruggetrokken was waren deze dalen niet meer (altijd) watervoerend. Tijdens hevige regenval kan het dal echter af en toe nog water voeren.

Het dal is diep ingesneden in het landschap en valt op doordat het droge dal begroeid is met bomen en de omgeving ervan eerder open is. Ook op de historische kaarten (Villaret, Ferraris en later) is het droge dal ingenomen door bos. Het bos sloot in het verleden aan op het bosgebied ten zuiden ervan, richting Beninksberg. Eind 19de, begin 20ste eeuw verandert dit en ligt het gebied volledig geïsoleerd temidden van een akkergebied.

Op de biologische waarderingskaart is dit gebied gekarteerd als 'eiken-berkenbos' en 'zuur eikenbos'. Op terrein werden op de hellingen ook enkel jonge naaldbomenplantages aangetroffen.

  • Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1745-1748, Institut National de l’Information Géographique et Forestière-Saint-Mandé (France), CH 292, schaal 1:14.400.
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Gereduceerde Kadasterkaart van België, Dépôt de la Guerre, uitgegeven in 1845-1855, schaal 1:20.000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
  • Topografische kaarten van België, Eerste editie, Krijgsdepot, uitgegeven in 1865-1880, schaal 1:20.000.
  • Topografische kaarten van België, Derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1889-1900, schaal 1:20.000.
  • Kaart van België, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1928-1950, schaal 1:20.000.
  • Biologische waarderingskaart van Vlaanderen versie 2 [online]: http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/1acb23e7-09b0-4d92-a0a1-61e4c9ece79b (geraadpleegd op 8 juli 2014).

Bron: -

Auteurs: De Haan, Aukje

Datum tekst: 2017

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gelrode

Gelrode (Aarschot)

maakt deel uit van Wijngaardberg en het landbouwgebied tot aan de Parhof

Gelrode (Aarschot), Nieuwrode (Holsbeek), Wezemaal (Rotselaar)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.