erfgoedobject

Sint-Job bedevaartsweg

landschappelijk element
ID: 305761   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305761

Beschrijving

Deze bedevaartsweg loopt vanuit het oosten naar Wezemaal. Wezemaal was vanaf ongeveer de 14de eeuw een belangrijke bedevaartsoort ter verering van het Sint-Jobsbeeld dat er in de Sint-Martinuskerk was opgesteld. De verering van Sint-Job kende een hoogtepunt in de 15de eeuw, men kwam van heinde en verre, zelfs uit het buitenland. Na 1520 valt de bedevaart terug, een algemene tendens die ook op andere plaatsen is vastgesteld.

De bedevaartsweg (“S. Jobswegh”) staat voor het eerst weergegeven op een kaart uit 1657 die de eigendommen van de abdij van Park weergeeft. Vermoedelijk gaat het gebruik van de weg terug tot de 15de en 16de eeuw wanneer de pelgrimage zijn hoogtepunt kende. De pelgrims vermeden door dit voetpad de drukkere verbindingswegen die ook aanwezig waren. Op de bekende historische kaarten zoals de kabinetskaart van de Ferraris en de latere kaarten staat de weg ook afgebeeld. Op de Poppkaart wordt de weg als ‘Sint-Jobweg’ vermeld. De weg wordt nog altijd Sint-Jobspad en Sint-Jobsweg genoemd. Waar hij onder langs de Beninksberg loopt is het een onverhard pad, verder naar het oosten is het een verharde straat.

 • MINNEN B; (red.) 2011: De Sint-Martinuskerk van Wezemaal en de cultus van Sint-Job 1000-2000, Averbode, Altiora.
 • MINNEN B. 2011: ‘Den heyligen Sant in Brabant’: Wezemaal Europees centrum van de Sint Jobsdevotie in de 15de en 16de eeuw. Eigen schoon en de Brabander 94/3, Koninklijk historisch genootschap van Vlaams-Brabant en Brussel, Asse, 185-206.
 • MINNEN B. 2011: Den heyligen sant al in Brabant, De Sint-Martinuskerk van Wezemaal en de cultus van Sint Job 1000-2000, NV Altiora, Averbode, 356.
 • Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, Ingénieur du Roi, 1745-1748, Institut National de l’Information Géographique et Forestière-Saint-Mandé (France), CH 292, schaal 1:14.400.
 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • Gereduceerde Kadasterkaart van België, Dépôt de la Guerre, uitgegeven in 1845-1855, schaal 1:20.000.
 • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
 • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
 • Topografische kaarten van België, Eerste editie, Krijgsdepot, uitgegeven in 1865-1880, schaal 1:20.000.
 • Topografische kaarten van België, Derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1889-1900, schaal 1:20.000.
 • Kaart van België, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1928-1950, schaal 1:20.000.

Bron     : -
Auteurs :  De Haan, Aukje
Datum  : 2017


Relaties

 • Is deel van
  Beninksberg

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Sint-Job bedevaartsweg [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305761 (Geraadpleegd op 20-10-2020)